2020
 • W dniu 22.07.2020r. TAURON Obsługa Klienta wygrał kolejne postepowanie przetargowe dotyczącego świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Części nr 1P-37P.
 • 5.8.2020 r. TAURON Obsługa Klienta podpisał kolejną Umowę z NASK na świadczenie usługi transmisji danych do jednostek oświatowych. Tym razem TAURON zapewni łącza światłowodowe na potrzeby OSE dla następnych 75 szkół objętych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w województwach: dolnośląskim, śląskim i małopolskim.
 • Na początku września TAURON Obsługa Klienta uzyskał akceptację Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla swojej Oferty Ramowej. Oznacza to, że już niebawem z budowanej właśnie infrastruktury światłowodowej będą mogli skorzystać zarówno operatorzy telekomunikacyjni lokalni jak i ogólnopolscy.

  W ramach oferty dostępne będą usługi BSA, LLU i dzierżawa ciemnych włókien. Operatorzy będą mieli także do dyspozycji kanalizację kablową, podbudowy słupowe. TAURON zapewnia też kolokację i połączenie sieci.

  – Akceptacja naszej oferty ramowej przez organ regulacyjny oznacza wypełnienie ważnego wymagania wynikającego z zasad Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Możemy już rozpocząć zawieranie umów z operatorami detalicznymi, którzy chcą świadczyć usługi na naszej sieci światłowodowej – mówi Karol Janosz, Prezes Zarząd TAURON Obsługa Klienta.

  Oferta TAURONA skierowana jest do detalicznych operatorów telekomunikacyjnych, zarówno krajowych jak i lokalnych. Firma buduje sieć w 7 obszarach konkursowych POPC, czyli 132 gminach znajdujących się w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Zgodnie z harmonogramem projektu do marca 2022 roku w zasięgu sieci światłowodowej znajdzie się ponad 205 tys. gospodarstw domowych. Pierwsze z nich będą mogły być przyłączone już w październiku.
 • Spółka we wrześniu oraz w październiku zrealizowała już ponad 120 zamówień OSE (Operator Sieci Edukacyjnej) na transmisję danych do szkół w województwach: dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Dzięki temu OSE może już realizować swoje zadania i podłączać placówki edukacyjne do Internetu w oparciu o sieć TAURONA. OSE zamawia transmisję danych o przepływności symetrycznej min. 100 Mb/s do szkół objętych umową podpisaną w pierwszej połowie bieżącego roku.

  Docelowo TAURON obejmie zasięgiem swojej sieci ponad 250 szkół, które będą mogły skorzystać z usług zapewnianych przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.
 • W dniu 29.04.2020r. TAURON Obsługa Klienta podpisał Umowę z NASK na świadczenie usługi transmisji danych do jednostek oświatowych. Tym samym TAURON zapewni łącza światłowodowe na potrzeby OSE, dla szkół objętych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w województwach: dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Łącznie w ramach umowy 284 szkoły będą posiadały światłowód.
 • W dniu 14.07.2020r. Prezes UKE zaakceptował „Cennik TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za usługi dostępu telekomunikacyjnego do placówek oświatowych”. Niniejszy Cennik stanowi integralną część Wymagań POPC dla Jednostek Oświatowych, które szczegółowo określają warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług dostępu do placówek. Określa również warunki usługi szerokopasmowego dostępu do szkół na sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych, przyznanych w ramach III konkursu dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
więcej
 • 10
 • 20
 • 30
 • Aktualności na stronie
 • 1