Środki z KPO dla TAURONA – budowa nowej sieci światłowodowej

09.01.2024
W dn. 28 grudnia 2023 roku TAURON podpisał umowy na dofinansowanie budowy sieci światłowodowej na trzech wygranych obszarach konkursowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycja C1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.” Projekty w zakresie KPO będą realizowane począwszy od dnia podpisania Umów o Dofinansowanie między TAURONEM a CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), aż do 30 czerwca 2026 r.
Obszary projektowe objęte dofinansowaniem z KPO znajdują się na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu, CPPC wyznaczył do obowiązkowego podłączenia ponad 24 tysiące lokali, w tym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz SED-y (ang. Socio-Economic Driver, czyli użytkownicy wymagający usługi o najwyższych parametrach). Dodatkowo, w ramach inwestycji własnych, TAURON planuje sukcesywne podłączenie kolejnych gospodarstw domowych. Dla mieszkańców dostępne będą przepływności od 300/100Mbps do 1000/200Mbps, a dla punktów adresowych oznaczonych jako SED dostępne będą łącza symetryczne 1000/1000Mbps.

Ten krok ma na celu zwiększenie dostępności do szybkiego internetu i nowoczesnych usług cyfrowych dla mieszkańców regionów objętych projektem. Łączna kwota dofinansowania w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy to ponad 85 milionów złotych.

„Wyzwaniem projektu KPO jest bardzo krótki czas przewidziany na realizację projektu. Prace ruszyły już pełną parą, aktualnie przygotowujemy postępowania, które wyłonią generalnych wykonawców. Wierzymy, że przy pełnym zaangażowaniu naszych pracowników i kontrahentów, powtórzymy realizacyjny sukces – tak jak w przypadku 7 projektów POPC”. – mówi Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta.

Projekt TAURONA zakłada budowę sieci światłowodowej w 450 miejscowościach 58 gmin na obszarach wiejskich i miejskich. Dzięki temu mieszkańcy tych regionów zyskają dostęp do szybkiego internetu o wysokich przepustowościach, co umożliwi nie tylko lepszy dostęp do informacji, ale także stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz nowoczesnych usług online.

W ramach tej inwestycji powstanie ponad 2 000 km nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii xPON, która włączona zostanie do istniejącej już infrastruktury Grupy TAURON (GT). TAURON konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję jednego z największych operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym. Firma ma już w swoim portfolio udaną realizację budowy sieci światłowodowej w ramach projektu POPC. Obecnie w jej zasięgu znajduję się ponad 140 000 gospodarstw domowych.

Środki KPO przeznaczone na rozbudowę infrastruktury cyfrowej, w tym szczególnie sieci światłowodowych, stanowią kluczowy element w tworzeniu nowych możliwości dla mieszkańców oraz stymulacji rozwoju lokalnych społeczności.

Dofinansowanie otrzymano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa, Cel szczegółowy: C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, Inwestycja: C1.1.1. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków KPO obejmują trzy obszary:
5.02.08.24 „Światłowód od TAURONA dla obszaru kłodzko-ząbkowickiego”
5.02.99.4.a „Światłowód od TAURONA dla obszaru świdnicko-wałbrzyskiego”
5.24.99.6 „Światłowód od TAURONA dla obszaru pszczyńsko-tyskiego”