Podsumowanie 3 kwartału 2021 POPC

30.09.2021
Na koniec września 2021 roku TOK wybudował 4214 km sieci, co stanowi 75% zakładanej długości sieci. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022roku.

Liczba świadczonych usług BSA na sieci TOK o przepływności minimum 300 Mb/s już we wrześniu przekroczyła 1000. Równocześnie TOK świadczy usługi o symetrycznej przepustowości min. 100 Mb/s dla Jednostek Oświatowych.

Spółka publikuje adresy dostępne do świadczenia usług w sieci TAURON w zakładce Telekomunikacja na stronie www.biznes.tauron.pl