Oferta sprzedaży rezerwowej w trybie art. 5 aa Ustawy Prawo energetyczne

Jeśli:
w umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Twoja firma wskazała sprzedawcę rezerwowego, nie doszło do terminowego zgłoszenia zmiany sprzedawcy,Twoja firma utraciła swojego dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej,
wówczas:
Operator Systemu Dystrybucyjnego zawrze w imieniu Twojej firmy umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej.

 

W przypadku zainteresowania ofertą sprzedaży energii elektrycznej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty dla tej oferty