Giełdowa Wycena Energii to oferta zakupu energii elektrycznej oparta na mechanizmach rynkowych, co oznacza, że zakup energii odbywa się po cenie rynkowej. Oferta jest skierowana do firm, które cenią nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie.

Produkt umożliwia swobodne podejmowanie decyzji dotyczących zakupu energii elektrycznej w określonym czasie i wolumenie. Jeśli wybierzesz naszą ofertę, rozliczenia będą regulowane według cen, które są ustalane na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna na terenie całego kraju dla klientów biznesowych, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 3 GWh.

Korzyści dla Twojej firmy

rynkowe ceny

gwarancja zakupu energii elektrycznej po cenach rynkowych oraz wpływ na cenę energii poprzez wskazanie momentu jej zakupu na giełdzie

ustalenie ceny maksymalnej

zabezpieczenie przed wzrostem cen rynkowych przez ustalenie w umowie ceny maksymalnej

minimalizacja ryzyka

mniejsze ryzyko zakupu energii w niekorzystnym okresie cenowym, dzięki rozłożeniu zakupów w czasie

  • Giełdowa Wycena Energii umożliwi Ci zaangażowanie się w proces zakupu energii według cen ustalonych na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii. Samodzielnie podejmiesz decyzję o momencie zakupu. Ustalona cena będzie obowiązywać przez cały okres umowy, co ułatwi Ci rozliczenia i zarządzanie budżetem. Dodatkowo w ramach oferty możesz zabezpieczyć firmę przed niespodziewanym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej dzięki ustaleniu w umowie ceny maksymalnej.

    Oferujemy także rozwiązania, w których cena wyliczana jest jako średnia z notowań indeksów w określonym przedziale czasu. Cena wyliczona zostaje przed okresem, w którym następuje fizyczna dostawa energii. 

    Duża ilość dostępnych algorytmów i ich różnorodność pozwalają dopasować ofertę do potrzeb Twojej firmy pod względem zarówno stopnia zaangażowania w proces ustalania ceny, okresu kontraktu (miesiąc, kwartał, rok), jak i poziomu ryzyka. Algorytmy są dobierane w zależności od ilości zużywanej energii i własnych preferencji.