Konferencja Operatorów Hurtowych 2024, III edycja

12.04.2024
9 kwietnia TAURON Obsługa Klienta wziął udział w III edycji Konferencji Operatorów Hurtowych, stanowiącej istotny punkt w rozważaniach na temat obecnej sytuacji oraz przyszłego rozwoju hurtowych sieci światłowodowych w Polsce. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli zarówno hurtowych, jak i detalicznych operatorów telekomunikacyjnych, a także przedstawicieli administracji publicznej. Współorganizatorami Konferencji byli: TAURON Obsługa Klienta, Światłowód Inwestycje oraz NEXERA, Fiberhost i Polski Światłowód Otwarty – członkowie Fundacji Open Allies. W dyskusji na temat najważniejszych kwestii związanych z sieciami światłowodowymi wzięli udział Daniel Wojtanowski i Ewa Wójcik-Czech - Dyrektor oraz Szefowa Biura Sprzedaży w Centrum Usług Biznesowych Telekomunikacji TOK.
W kontekście dalszego rozwoju i saturacji hurtowych sieci światłowodowych, kluczową rolę odgrywa wsparcie ze strony administracji publicznej w komunikacji z mieszkańcami objętymi zasięgiem tychże sieci. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że konieczna jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, która informuje o dostępnych programach pomocowych, takich jak POPC, KPO czy FERC, oraz promuje zalety technologii światłowodowej. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z szerokopasmowego internetu, który umożliwia rozwój nie tylko dla osób prywatnych, lecz także dla całych regionów, będąc podstawą funkcjonowania cyfrowych usług administracji publicznej.

Operatorzy hurtowi podejmują szereg działań komunikacyjnych, w tym edukacyjnych, kierowanych do odbiorców końcowych, czyli osób prywatnych. To zaangażowanie w realizację działań prospołecznych stanowi jeden z fundamentów cyfryzacji całego kraju. Ścisła współpraca operatorów hurtowych i detalicznych jest kluczowa w dotarciu do klientów końcowych, zarówno jeśli chodzi o kwestie operacyjne, jak i szeroko pojęte działania komunikacyjne, jak zaznaczyła Ewa Wójcik-Czech Szefowa Biura Sprzedaży Centrum Usług Biznesowych Telekomunikacji: "Ścisła współpraca operatorów hurtowych i detalicznych jest fundamentem w dotarciu do klientów końcowych, zarówno jeśli chodzi o kwestie operacyjne, jak i szeroko pojęte działania komunikacyjne."

Nie można również pominąć roli administracji publicznej w uświadamianiu odbiorców końcowych - klientów prywatnych, o szerokich korzyściach płynących z korzystania z technologii światłowodowej. Jest to kluczowy fundament dalszego rozwoju cyfrowego Polski, jak podkreślił Daniel Wojtanowski Dyrektor Centrum Usług Biznesowych Telekomunikacji: "Bardzo ważnym aspektem jest rola administracji publicznej w uświadamianiu odbiorców końcowych - klientów prywatnych, o szerokich korzyściach płynących z korzystania z technologii światłowodowej, to przecież kluczowy fundament dalszego rozwoju cyfrowego Polski."

Podczas warsztatowej części konferencji odbyła się kreatywna burza mózgów, a operatorzy hurtowi mieli okazję wymienić się doświadczeniami. Całe wydarzenie odbyło się w atmosferze wzajemnego szacunku, a jego uczestnicy deklarowali otwartość na współpracę, w końcu łączy nas prymarny cel: zapewnienie milionom Polaków dostępu do szerokopasmowego internetu, tak, by mogli w pełni wykorzystać możliwości, które oferuje świat online.