TOK świadczy usługi na sieci POPC

24.06.2021
W czerwcu 2021 roku TOK rozpoczął świadczenie usług w modelu hurtowym, co oznacza, że udostępnia wszystkim zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym możliwość świadczenia usług detalicznych na swojej sieci światłowodowej na jednakowych, niedyskryminujących warunkach. Dotychczas zostało zawartych 35 umów z Operatorami Korzystającymi o dostępie telekomunikacyjnym i świadczeniu usług telekomunikacyjnych na sieci światłowodowej TOK.