Formularze i wnioski - umowa kompleksowa

Taryfa

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami będą uwzględniać zapisy Ustawy [1]. Ochroną wynikającą z Ustawy – bez konieczności podejmowania dodatkowych działań –  są objęci indywidualni odbiorcy w gospodarstwach domowych. Natomiast inni - niż indywidualni - odbiorcy gazu wykorzystujący  go na potrzeby gospodarstw domowych lub podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (w tym wytwarzanie ciepła na ich rzecz) szczegółowe informacje o zasadach stosowania Ustawy znajdą na stronie tauron.pl/ochronagaz.

[1] Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202).