Giełdowa Wycena Praw Majątkowych

rynkowe ceny w zasięgu ręki
Giełdowa Wycena Praw Majątkowych to produkt, który daje możliwość obniżenia średniej ceny energii elektrycznej poprzez zakup praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

W ramach oferty koszt praw majątkowych jest określany według notowań TGE, natomiast koszt energii konwencjonalnej (wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego) będzie wyznaczany jako stała cena lub - opcjonalnie - zgodnie z algorytmami określonymi w innych produktach, znajdujących się w ofercie TAURONA. Dzięki temu Klienci mają możliwość obniżenia łącznego kosztu zakupu energii elektrycznej poprzez dokonywanie zakupu praw majątkowych w oparciu o ceny notowane na TGE.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać Klienci biznesowi na terenie całego kraju, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 3 GWh. 

Korzyści dla Klienta

ceny rynkowe 

zakup praw majątkowych po cenach rynkowych, 

łączenie oferty

możliwość łączenia oferty z innymi produktami TAURONA,

wsparcie 

dedykowanego doradcy klienta biznesowego w całym okresie obowiązywania umowy.

 • Rynek praw majątkowych

  Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej odbywa się na Rynku Praw Majątkowych w ramach Towarowej Giełdy Energii.
  Prawa majątkowe wynikają bezpośrednio ze świadectw pochodzenia i powstają w momencie zapisania danego świadectwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, który jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii.

  Świadectwa pochodzenia

  Świadectwa pochodzenia są dowodem wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w koncesjonowanym źródle odnawialnym bądź kogeneracyjnym.

  Świadectwa pochodzenia są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach ekologicznych lub w źródłach o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko, a także z tytułu działań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Ilość praw majątkowych odpowiada ilości energii elektrycznej wykazanej na danym świadectwie pochodzenia. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA