Giełdowa Wycena Praw Majątkowych

rynkowe ceny w zasięgu ręki
Giełdowa Wycena Praw Majątkowych to produkt, który umożliwia wpływ na pozom ceny zakupu energii elektrycznej poprzez ustalenie ceny Praw Majątkowych w odniesieniu do odpowiednich indeksów Towarowej Giełdy Energii.   

W ramach oferty koszt praw majątkowych jest określany według notowań TGE. Natomiast koszt energii wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego (tzw. energii konwencjonalnej) będzie wyznaczany jako stała cena. Opcjonalnie koszt ten może być wyznaczany zgodnie z algorytmami określonymi w innych produktach z naszej oferty. Dzięki temu możesz obniżyć łączny koszt zakupu energii elektrycznej poprzez zakup praw majątkowych wycenianych w oparciu o ceny notowane na TGE. Dzięki temu klienci mają wpływ na obniżenie łącznego kosztu zakupu energii elektrycznej poprzez dokonywanie zakupu praw majątkowych w oparciu o ceny notowane na TGE.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi na terenie całego kraju, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 3 GWh. 

Korzyści dla Klienta

ceny rynkowe 

zakup praw majątkowych po cenach rynkowych, 

łączenie oferty

możliwość łączenia oferty z innymi naszymi produktami,

wsparcie 

w całym okresie obowiązywania umowy będziesz miał wsparcie dedykowanego doradcy klienta biznesowego.

 • Rynek praw majątkowych

  Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej odbywa się na Rynku Praw Majątkowych w ramach Towarowej Giełdy Energii. Prawa majątkowe wynikają bezpośrednio ze świadectw pochodzenia i powstają w momencie zapisania danego świadectwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, który jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii.

  Świadectwa pochodzenia

  Świadectwa pochodzenia są dowodem wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w koncesjonowanym bądź kogeneracyjnym źródle odnawialnym.

  Świadectwa pochodzenia są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach ekologicznych. Świadectwa pochodzenia są również wydawane z tytułu działań podejmowania działań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Ilość praw majątkowych odpowiada ilości energii elektrycznej wykazanej na danym świadectwie pochodzenia. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA