TOK współorganizatorem I Konferencji Operatorów Hurtowych

04.05.2022
21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się I Konferencja Operatorów Hurtowych zorganizowana przez wiodących operatorów hurtowych rynku telekomunikacyjnego, firm: TOK, Fiberhost, Nexera oraz Światłowód Inwestycje.

W wydarzeniu wzięli udział branżowi decydenci, przedstawiciele izb gospodarczych, reprezentanci regulatorów oraz organów administracji państwowej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli minister Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji, Jacek Oko - Prezes UKE oraz (wirtualnie) Vincent Garnier -  Dyrektor Generalny FTTH Council Europe.

Tematem eventu był model otwartych sieci światłowodowych jako kierunku rozwoju rynku telekomunikacyjnego, zorientowanego na konkurencyjność i różnorodność oferowanych usług. 

Po części oficjalnej przedstawiciele operatorów hurtowych w trybie roboczym dyskutowali o operacyjnych wyzwaniach w swojej działalności.

Przedstawicielami TOK na konferencji byli: 
- Leszek Chwalik- Wiceprezes Zarządu
- Daniel Wojtanowski- Dyrektor Centrum Usług Biznesowych Telekomunikacji
- Ewa Wójcik- Czech- Szef Biura Sprzedaży
- Jacek Taraska-  Szef Biura Inwestycji
- Krzysztof Waniek- Szef Biura Utrzymania
- Anna Uzdowska-Wojtowicz- Biuro Sprzedaży
- Beata Sokołowska, Przemysław Tarnawski, Tomasz Elias, Szymon Dycht- Biuro Inwestycji.