EKO Premium

100% ekologicznej energii
W ramach produktu EKO Premium oferujemy zakup ekologicznej energii elektrycznej, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, tj. z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych. Kupując energię w całości wyprodukowaną w źródłach odnawialnych, Klienci mogą realnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Największa ilość energii, będącej przedmiotem sprzedaży w ramach EKO Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych Grupy TAURON. Co ważne, Klient ma możliwość wskazania źródła lub źródeł spośród dostępnych w ofercie, z których zakupi energię w ramach produktu.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci rynku biznesowego na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. 

Korzyści dla Klienta

ochrona środowiska

zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,

pozytywny wizerunek

budowanie społecznie odpowiedzialnego wizerunku firmy oraz zwiększenie prestiżu prowadzonego biznesu,

wyróżnienie produktów

możliwość wyróżnienia produktów i usług logo EKO Premium.

  • Produkt EKO Premium - jako jedyny w Polsce - posiada Gwarancję Sprzedaży Energii, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.

    Klienci, którzy zdecydują się na produkt EKO Premium, otrzymają Certyfikat wydawany przez PTCE potwierdzający, że zakupiona energia jest w całości wyprodukowana w źródłach ekologicznych, w określonym czasie i przy zachowaniu ustalonych procedur.

    Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

    Przy zakupie EKO Premium Klient ma możliwość korzystania także z innych produktów dostępnych w ofercie np. produktów giełdowych.

Partnerem Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii jest Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii - niezależna instytucja działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski, która jako pierwsza w Polsce zbudowała certyfikat dotyczący energii ekologicznej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA