EKO Premium

postaw na 100% ekologicznej energii
W produkcie EKO Premium gwarantujemy zakup ekologicznej energii elektrycznej, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Największa ilość sprzedawanej energii, która jest przedmiotem sprzedaży pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych Grupy TAURON. Co ważne, masz możliwość wyboru źródła zakupu energii spośród dostępnych w ofercie. 

Po wyborze ekologicznej oferty otrzymasz certyfikat oraz specjalne logo produktu EKO Premium, które możesz wykorzystać w działaniach promocyjnych i marketingowych swojej firmy.

Dzięki EKO Premium Twoja firma będzie wspierać ochronę środowiska naturalnego i realizować strategię CSR zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Ograniczenie emisji CO2, poprzez zakup zielonej energii, wpisuje się w założenia europejskiej polityki klimatycznej, a także spełnia oczekiwania coraz bardziej świadomych i wymagających klientów.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. 

Korzyści dla Twojej firmy

ochrona środowiska

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

pozytywny wizerunek

wzmocnienie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie

wyróżnienie produktów

wzrost konkurencyjności produktów i usług dzięki wyróżnieniu ich logo EKO Premium

  • Produkt EKO Premium jako jedyny w Polsce posiada gwarancję sprzedaży energii ekologicznej, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Oznacza to, że zakupiona energia elektryczna, wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i w ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi. Dzięki temu masz pewność, że Twoja firma jest jedynym konsumentem – w rozumieniu handlowym – nabytej energii. W ramach potwierdzenia tego zakupu, otrzymasz certyfikaty wystawione przez PTCE.

    Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

Partnerem Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii jest Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest to niezależna instytucja działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski, która jako pierwsza w Polsce zbudowała certyfikat dotyczący energii ekologicznej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA