EKO Premium

100% ekologicznej energii
W ramach produktu EKO Premium oferujemy zakup ekologicznej energii elektrycznej (w przepływie handlowym), która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, tj. z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych. Poprzez zakup energii w całości wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, Twoja firma wspiera ochronę środowiska naturalnego.

Największa ilość energii, która jest przedmiotem sprzedaży w ramach EKO Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych Grupy TAURON. Co ważne, masz możliwość wyboru źródła lub źródeł zakupu energii spośród dostępnych w ofercie. 

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci rynku biznesowego na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. 

Korzyści dla Twojej firmy

ochrona środowiska

zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,

pozytywny wizerunek

budowanie społecznie odpowiedzialnego wizerunku firmy oraz zwiększenie prestiżu prowadzonego biznesu,

wyróżnienie produktów

możliwość wyróżnienia produktów i usług logo EKO Premium.

  • Produkt EKO Premium, jako jedyny w Polsce posiada Gwarancję Sprzedaży Energii, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

    Jeśli wybierzesz produkt EKO Premium, Twoja firma otrzyma Certyfikat wydawany przez PTCE. Potwierdza on, że zakupiona energia jest w całości wyprodukowana w źródłach ekologicznych, w określonym czasie i przy zachowaniu ustalonych procedur.

    Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

    Przy zakupie EKO Premium masz także możliwość skorzystania z innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Partnerem Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii jest Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest to niezależna instytucja działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski, która jako pierwsza w Polsce zbudowała certyfikat dotyczący energii ekologicznej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA