Pobierz plik z gotowymi adresami w sieci TOK

Wzór umowy Ramowej POPC TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. obowiązująca do dnia 01.10.2022 r.

Pokaż wszystkie dokumenty

Wzór Umowy Ramowej POPC TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. obowiązująca od dnia 02.10.2022 r. do 30.11.2023 r.

Pokaż wszystkie dokumenty

Urządzenia ONT

Producent i model urządzenia   Huawei EG8010H Nokia 7368 G-010G-Q   ZTE ZXHN F601 V6
 Rozmiary
(długość x szerokość X wysokość)
 83mm x 69mm x 28mm  89mm x 82mm x 27mm  110mm x 90mm x 53mm
 Rozmiary (długość x szerokość X wysokość)  70g  100g  190g