TOK podpisał umowę z RFC

30.10.2020
TOK podpisał w październiku 2020 roku umowę z bydgoskim operatorem telekomunikacyjnym, firmą RFC. RFC jest rodzimym operatorem działającym na rynku usług telekomunikacyjnych od 2004 roku. W ciągu kilkunastu lat zwiększył zasięg świadczonych usług na całą Polskę. RFC zwiększa swój zasięg działania o kolejne regiony Polski korzystając z sieci TOK, w których dotychczas nie świadczył usług. Podpisanie umowy z TOK, której przedmiotem jest hurtowy dostęp do sieci światłowodowej w celu świadczenia usług BSA, daje RFC dostęp do nowych klientów w nowych obszarach.