1. Formularze i wnioski 

*Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać:

  • w 2 egzemplarzach na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub
  • jeśli podpisany podpisem kwalifikowanym, e-mailem na adres: biznes@tauron.pl

2. Oświadczenia - umowa kompleksowa

3. Formularze i wnioski - umowa dystrybucyjna

Wszystkie dokumenty potrzebne do przyłączenia do sieci znajdziesz na stronie TAURON Dystrybucja.

4. Aktualne taryfy

Obszar TAURON Sprzedaż

Obszar TAURON Sprzedaż GZE