INFOstrefa

Artykuły i materiały branżowe

Poprawa efektywności energetycznej często jest określana jako zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W rzeczywistości jednak, efektywność energetyczna oznacza bardziej efektywne zużywanie energii, która jest potrzebna do przeprowadzenia tego samego procesu. Firmy mogą zatem osiągać efektywność energetyczną w różny sposób np. poprzez ograniczenie strat energii albo wprowadzenie nowego, bardziej efektywnego rozwiązania, które zmniejszy zużycie energii lub zwiększy efektywność danego procesu (np. pomimo nieznacznego wzrostu zużycia energii nastąpi zdecydowany wzrost wydajności produkcji). 

Na rynku jest wiele rozwiązań, które mogą przyczynić się do efektywnego zarządzania zużyciem energii w firmie. Sprawdź, które z nich można wykorzystać w Twojej firmie.

Coraz więcej firm działających w Polsce chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia. Jednocześnie chcą wspierać ochronę środowiska naturalnego i dlatego aktywnie włączają się w ekologiczne inicjatywy, a także inwestują w rozwiązania, dzięki którym same przyczyniają się do ochrony środowiska. Przeczytaj jak robią to inni.