Redukcja Mocy

Usługa DSR to kolejne z rozwiązań dostępnych na rynku, które mogą przyczynić się do efektywnego zarządzania zużyciem energii w firmie. Polega ona na tym, że odbiorcy dobrowolnie i czasowo obniżą zużycie energii elektrycznej lub przesuną w czasie jej pobór za wynagrodzeniem. To rozwiązanie ofertujemy w produkcie Redukcja Mocy.

Skorzystanie z tej usługi umożliwi Twojej firmie pozyskanie dodatkowych środków finansowych w zamian za ograniczenie poboru mocy czynnej. Udział w redukcji mocy przyczynia się do zachowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym. Po przystąpieniu do programu Redukcji Mocy, w odpowiedzi na nasze zapytanie, Twoja firma zadeklaruje zakres redukcji przy uwzględnieniu korzystnego dla niej przedziału godzinowego oraz wielkości redukowanej mocy. Nie ma jednak obowiązku złożenia oferty redukcji na każde zapytanie.

Różne formy realizacji redukcji

Twoja firma podejmie się redukcji w miarę swoich możliwości przy wykorzystaniu różnych form redukcji mocy, np. przez wyłączenie urządzeń lub zwiększenie generacji w sieci wewnętrznej. Poziom realizacji redukcji zapotrzebowania zostanie oceniony na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Służą one do rozliczeń z OSD przy użyciu algorytmów opisanych w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania mocy. Umowa ta jest niezależna od umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jeśli Twoja firma zredukuje pobór mocy do ustalonego poziomu, otrzymuje od nas wynagrodzenie. Jego wysokość jest określona w wyżej wymienionej umowie.

Kto może skorzystać z usługi redukcji zapotrzebowania?

Kluczowym warunkiem, by skorzystać z usługi redukcji zapotrzebowania, jest techniczna możliwość obniżenia pobieranej mocy przez Twoją firmę. Wiąże się to zarówno z poziomem zużycia przez nią energii, jak i ze stosowanymi procesami technologicznymi, które pozwolą na obniżenie tego zużycia.

Produkt Redukcja Mocy jest dostępny dla klientów biznesowych na terenie całego kraju. Twoja firma może z niego skorzystać, jeżeli: 

posiada lub chce uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed (certyfikat jest wydawany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wniosek klienta),  upoważni nas do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji,  w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi ma środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają redukcję zapotrzebowania o minimum 0,1 MW.

Nasza spółka pełni funkcje agregatora, czyli reprezentuje interesy odbiorców w relacjach z PSE. Takie rozwiązanie jest idealne dla firm, które są mniejszymi odbiorcami mocy lub wolą, aby kwestie formalne wziął na siebie agregator.

Potencjalne podmioty, które mogą przystąpić do programów redukcji mocy to:

huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady produkcyjne, sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, biurowce, hale sportowe i baseny, gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np. szklarnie, chlewnie, fermy drobiu, cementownie, chłodnie, stacje paliw, kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki, inne podmioty zużywające średnio powyżej 300 kW energii elektrycznej, odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty prądotwórcze.

Jesteś zainteresowany produktem Redukcja Mocy?