Zielona energia dla Wedla

Zainteresowanie klientów biznesowych zakupem energii, która w 100 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł, jest bardzo duże. Rośnie zarówno wolumen zielonej energii, którą sprzedajemy klientom, jak i liczba podmiotów, które decydują się na wybór naszego produktu EKO Premium.
Na zakup energii ekologicznej zdecydował się także producent kultowych słodyczy. LOTTE Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię elektryczną z farm wiatrowych. Obowiązujący od 2021 roku trzyletni kontrakt obejmuje ponad 51 GWh energii elektrycznej z wiatru, z której korzysta warszawska siedziba firmy. Zielona energia pozwoli na produkcję m.in. cenionych przez smakoszy na całym świecie czekolad oraz Ptasiego Mleczka®.

Pochodzenie energii z OZE w ofercie EKO Premium potwierdza Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Poświadcza on, że Wedel jest jedynym konsumentem - w rozumieniu handlowym - wskazanego w umowie wolumenu zakontraktowanej energii. Oznacza to, że zakupiona przez LOTTE Wedel energia elektryczna wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi.

Jesteś zainteresowany produktem EKO Premium?