Zielona energia dla Wedla

Kultowe słodycze będą produkowane z wykorzystaniem energii elektrycznej w pełni pochodzącej z odnawialnych źródeł. LOTTE Wedel wybrał z oferowany przez nas produkt EKO Premium, który jako jedyny w Polsce posiada gwarancję sprzedaży energii ekologicznej potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

- Zainteresowanie klientów biznesowych zakupem energii, która w 100 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł, jest bardzo duże. Rośnie zarówno wolumen zielonej energii, którą TAURON sprzedaje klientom, jak i liczba podmiotów, które decydują się na wybór produktu EKO Premium - podkreśla Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż ds. sprzedaży na rynku biznesowym. - Z tego względu firmy, którym szczególnie zależy na budowaniu wizerunku wokół ekologicznych postaw, decydują się na zawieranie umów wieloletnich - dodaje Tomasz Lender.

Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty EKO Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię elektryczną z farm wiatrowych.


Pochodzenie energii potwierdza Certyfikat wydany przez PTCE. Poświadcza on, że spółka jest jedynym konsumentem - w rozumieniu handlowym - wskazanego w umowie wolumenu zakontraktowanej energii. Oznacza to, że zakupiona przez LOTTE Wedel energia elektryczna wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi.

Zielona energia służy w zakładach Wedla m.in. do produkcji cenionych przez smakoszy na całym świecie czekolad oraz Ptasiego Mleczka®.


- Przejście na korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej jest kolejnym krokiem w ramach naszej strategii CSR oraz „działań w dziedzinie klimatu” zgodnych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszym partnerem, spółką TAURON Sprzedaż, która dopasowała ofertę do naszych potrzeb – wyjaśnia Maciej Herman, dyrektor zarządzający LOTTE Wedel. Największa ilość energii, która jest przedmiotem sprzedaży w ramach EKO Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych należących do Grupy TAURON. Produkt jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia. Przy zakupie EKO Premium każdy klient ma możliwość skorzystania również z innych naszych produktów.

Jesteś zainteresowany produktem EKO Premium?