Oferta sprzedaży z urzędu w trybie art. 5 ab Ustawy Prawo energetyczne

Jeśli:
w umowie kompleksowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Twoja firma nie wskazała sprzedawcy rezerwowego,dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej,
wówczas:
Operator Systemu Dystrybucyjnego zawrze w imieniu Twojej firmy umowę kompleksową.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertą sprzedaży energii elektrycznej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zobaczyć dokumenty dla tej oferty