Co to są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, to produkt giełdowy, którym obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to tzw. prawa majątkowe, które mogą być sprzedane, a uzyskana kwota będzie stanowić przychód dla Twojej firmy. 
Białe certyfikaty są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Aby je otrzymać należy planować przeprowadzenie modernizacji, która spowoduje obniżenie zużycia energii w dowolnej postaci, a przed jej rozpoczęciem - złożyć wniosek do Prezesa URE. Jednym z załączników do wniosku jest audyt efektywności energetycznej, który możemy przeprowadzić w Twojej firmie. 

Audyt potwierdzi ilość planowanej oszczędności energii - to na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota dofinansowania, jakie uzyskasz w wyniku zrealizowania modernizacji. Jednak o białe certyfikaty możesz wnioskować tylko wtedy, gdy średnioroczna oszczędność energii wyniesie minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. 

Sprawdź przykładowe przedsięwzięcia realizowane w ramach efektywności energetycznej. Pełna lista przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Monitor Polski poz. 1184.
 
Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na ich realizację przyznano np.:

premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia.

Agregacje 10 toe

Nawet jeśli planujesz inwestycje, które nie osiągną progu 10 toe w ciągu roku, Twoja firma i tak ma szansę na dofinansowanie z białych certyfikatów. To dlatego, że umożliwiamy połączenie, czyli agregację, tego samego rodzaju przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej w celu osiągnięcia progu 10 toe w zakresie oszczędności energii. 

Przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej w ramach wybranego przedsięwzięcia modernizacyjnego, a rozliczymy się po otrzymaniu białych certyfikatów. W ramach agregacji złożymy za Ciebie wniosek o wydanie tych certyfikatów do Prezesa URE. Twoja firma będzie mogła skorzystać z dofinansowania ze sprzedaży białych certyfikatów, mimo że samodzielnie nie osiągnie oszczędności energii na poziomie 10 toe.

Jesteś zainteresowany Audytem Efektywności Energetycznej?