Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy dla pewnej grupy przedsiębiorstw. Dotyczy to także Twojej firmy, jeśli zatrudnia powyżej 250 osób lub w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych (licząc osobno za każdy rok) osiągnęła powyżej 50 mln euro rocznego obrotu lub powyżej 43 mln euro sumy bilansowej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia. Dzięki niemu możliwe jest zarówno określenie obszarów, w których można uzyskać oszczędność energii, jak i oszacowanie wielkości potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Zgłoszenie do URE

Wykonanie audytu należy zgłosić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni od daty jego zakończenia. Zawiadomienie składa się według obowiązującego wzoru. Do dokumentacji należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii w wyniku przeprowadzonego audytu. Dokumenty należy przechowywać do celów kontrolnych przez 5 lat.

Terminy audytów

Pierwszy audyt należało przeprowadzić do 30.09.2017 r. Jest to termin określony w Ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z późn. zm.) Kolejne audyty trzeba powtarzać co 4 lata.

Jeśli Twoja firma jest zobowiązana do wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, sprawdź w dokumentach audytowych do kiedy jest ważny dotychczasowy audyt. Niewykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej przez Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalna wysokość kary to 5% przychodu firmy z poprzedniego roku podatkowego.

Jesteś zainteresowany Audytem Energetycznym Przedsiębiorstwa?