Efektywne zarządzanie energią

Koszty energii elektrycznej i ciepła mają bez wątpienia kluczowy wpływ na rentowność przedsiębiorstwa i oferowane przez nie usługi. Nie dziwi więc fakt, że firmy coraz częściej szukają rozwiązań, które pomogą obniżyć zużycie mediów. 
Jednym z takich rozwiązań jest nasz produkt Zarządzanie Energią. Pozwala on na zwiększenie efektywności w zarządzaniu układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych takich jak: centra handlowe, biurowce, hale sportowe i widowiskowe. 

Usługa Zarządzanie Energią jest oparta na nowoczesnej technologii opracowanej przez naszego partnera technicznego. Jej zadaniem jest sterowanie zainstalowanymi w budynku układami HVAC w sposób bardziej efektywny, dostosowując zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia budynku. System sterujący jest parametryzowany indywidualnie dla każdego klienta i może być zmieniany dynamicznie w zależności od aktualnych potrzeb. Działa on w oparciu o infrastrukturę techniczną istniejącą w budynku oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe (badające temperaturę, wilgotność, stężenie CO2), które są montowane w ramach usługi. Dzięki nim do systemu dostarczane są dodatkowe dane, konieczne do optymalizacji zużycia mediów. Optymalizacja pracy urządzeń odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i poczucie komfortu użytkowników budynku. 

Gwarancja wymiernych korzyści

Oszczędności w obiektach biurowych mogą wynieść 10-20% rocznego zużycia prądu i ciepła, a w przypadku centrów handlowych sięgają 15-30%. 
Realizacje potwierdzają skuteczność tych rozwiązań. W budynku biurowym o powierzchni najmu brutto wynoszącej 24 000 m2, który został objęty usługą Zarządzanie Energią, roczne oszczędności wynosiły 155 tys. zł. Natomiast w przypadku dwukrotnie większego centrum handlowego (48 600 m2) uzyskano aż 275 tys. zł oszczędności. 

Proponujemy bezpłatną analizę wstępną obiektu pod kątem możliwości wdrożenia produktu oraz brak nakładów związanych z realizacją usługi. Wynagrodzenie za usługę jest pokrywane z oszczędności uzyskanych po jej wdrożeniu. Produkt umożliwia również bieżący monitoring parametrów odzwierciedlających stopień komfortu w obiekcie oraz natychmiastowe alerty w razie wystąpienia sytuacji krytycznych, np. awarii urządzeń HVAC, przekroczenia mocy itp.
Możesz skorzystać z oferty jeśli jesteś zarządcą lub właścicielem budynków wielkokubaturowych takich, jak biurowce, centra handlowe, hale targowe, hale widowiskowo-sportowe, kina, teatry, obiekty wystawiennicze, które: 

mają system automatyki budynkowej, tzw. BMS (Building Management System) oraz instalacje wymuszonej wentylacji,
zużywają minimum 2 GWh energii elektrycznej rocznie,
posiadają duże otwarte przestrzenie.

Jesteś zainteresowany produktem Zarządzanie Energią?