Oferta specjalna Przeglądy Instalacji

ocena techniczna instalacji elektrycznej
Oferta specjalna Przeglądy Instalacji pozwala na przeprowadzenie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego  i przeciwpożarowego.

W ramach usługi, wspólnie ze sprawdzonymi partnerami technicznymi, udzielamy pomocy w zakresie okresowych badań instalacji elektrycznych, począwszy od planowania, poprzez nadzór nad terminową realizacją, a kończąc na stworzeniu dokumentacji powykonawczej i jej archiwizacji.

Oferta jest szczególnie interesująca dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy zarządców budynków, których obowiązują okresowe przeglądy instalacji elektrycznych.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania 

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Twojej firmy

bezpieczeństwo

ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego,

usuwanie usterek

koordynacja usuwania zdiagnozowanych usterek,

kontrola prac

kontrola nad terminową realizacją prac.

  • Oferta współpracy może być rozszerzona o inne zagadnienia, nie związane bezpośrednio z okresowymi przeglądami instalacji elektrycznych. Są to:

    stała obsługa serwisowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, badania termowizyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, które pozwalają minimalizować ryzyko wystąpienia awarii oraz znacznie ograniczyć koszty będące konsekwencją tych awarii, konserwacja instalacji i urządzeń, takich jak systemy oświetlenia awaryjnego, urządzenia zasilania rezerwowego (UPS-y, agregaty prądotwórcze), pomiary jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50160”, audyty elektroenergetyczne, które pozwalają na ograniczenia poboru energii i zmniejszenie opłat za usługi dystrybucji, dostawa, montaż i modernizacja układów pomiarowych, dostawa urządzeń informatycznych służących do zarządzania energią elektryczną.