TAURON Biznes breadcrumps Nasza oferta breadcrumps Audyt Efektywności Energetycznej

Audyt Efektywności Energetycznej Popraw efektywność energetyczną w firmie

Zapytaj o ofertę

Wybierz Audyt Efektywności Energetycznej, jeśli chcesz wdrożyć rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować zużycie energii w firmie i uzyskać białe certyfikaty. Audyt dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć tego samego rodzaju, które służą poprawie efektywności energetycznej. Efektem audytu jest ocena opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Postaw na wiarygodnego wykonawcę usługi i zrób audyt z nami. Przygotujemy ocenę opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć i wskażemy możliwe do uzyskania oszczędności energii. Dzięki naszym rekomendacjom nie tylko zmniejszy się zużycie energii w firmie, ale także można otrzymać dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

Sprawdź korzyści dla firmy

Wzrost efektywności energetycznej

Zweryfikujemy obszary, w których Twoja firma może uzyskać wzrost efektywności energetycznej.

Ograniczenie zużycia energii

Wskażemy gdzie w Twojej firmie można zaoszczędzić energię elektryczną przy tej samej lub większej wydajności procesów technologicznych.

Obniżenie kosztów

Wzrost efektywności energetycznej przełoży się na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii.

Białe certyfikaty

Przeprowadzimy w Twoim imieniu procedurę pozyskania białych certyfikatów.

Dodatkowe przychody

Twoja firma może osiągnąć dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

Ochrona środowiska

Poprawa sposobu wykorzystania energii w firmie obniży emisję CO2 do atmosfery.

Zapytaj o ofertę

Co to jest audyt efektywności energetycznej?

O efektywności energetycznej można mówić tylko wtedy, gdy się ją potwierdzi. Aby to zrobić, trzeba porównać stan przed modernizacją/zmianą i po niej. Do tego celu służy właśnie audyt efektywności energetycznej. Audytor ocenia obecny stan techniczny obiektu i analizuje, ile budynek, urządzenie techniczne lub instalacja zużywają energii.

Audyt tego typu obejmuje jedno przedsięwzięcie, które ma poprawić efektywność energetyczną, albo grupę przedsięwzięć tego samego rodzaju. Właśnie to odróżnia go od audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W efekcie firma może ocenić, czy planowana inwestycja opłaca się ekonomicznie i ile można oszczędzić dzięki niej energii.

Kiedy jest potrzebny audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest nieobowiązkowy, ale niezbędny gdy:

Twoja firma ubiega się o uzyskanie białych certyfikatów,

Firma chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć, które mają poprawić efektywność energetyczną.

Audyt można przeprowadzić w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem wdrażania badanej inwestycji. Co oznacza, że należy to zrobić, zanim Twoja firma podpisze umowę wykonawczą z podmiotem, która będzie odpowiedzialna za daną inwestycję. A jeśli Twoja firma sama chce zrealizować inwestycję, to audyt musi się odbyć przed zakupem materiałów.

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty są to świadectwa efektywności energetycznej. Potwierdzają, że firma zaoszczędziła określoną ilość energii w wyniku inwestycji, które służą poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty wydaje URE.

Aby otrzymać białe certyfikaty, należy:

1

Zaplanować modernizację, dzięki której w Twojej firmie zmniejszy się zużycie energii. Trzeba jednak wcześniej sprawdzić, czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do tego, aby te certyfikaty otrzymać.

2

Przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który potwierdzi ilość planowanej do uzyskania oszczędności energii.

3

Na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota dofinansowania,  jakie firma może uzyskać w wyniku zrealizowania modernizacji.

O białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można wnioskować tylko wtedy, gdy średnioroczna oszczędność energii wyniesie minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego). 1 toe to równowartość 11,63 MWh.

Agregacja 10 toe

Nawet jeśli planujesz inwestycje, które nie osiągną progu 10 toe w ciągu roku, Twoja firma i tak ma szansę na dofinansowanie z białych certyfikatów. To dlatego, że umożliwiamy połączenie, czyli agregację, tego samego rodzaju przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, by osiągnąć próg 10 toe w zakresie oszczędności energii.

Przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej wybranego przedsięwzięcia modernizacyjnego, a rozliczymy się po otrzymaniu białych certyfikatów. W ramach agregacji złożymy za Ciebie wniosek do Prezesa URE o wydanie tych certyfikatów. Twoja firma będzie mogła skorzystać z dofinansowania ze sprzedaży białych certyfikatów, mimo że samodzielnie nie osiągnie oszczędności energii na poziomie 10 toe.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.