Zarządzanie Opłatą Mocową

obniż wysokość opłaty mocowej
Zarządzanie Opłatą Mocową to produkt, dzięki któremu możesz obniżyć wysokość opłaty mocowej w Twojej firmie.

Przed zawarciem umowy, na podstawie danych historycznych tworzony jest profil obiektu w aplikacji. Będziesz mógł się z nim zapoznać i na przykładzie danych swojej firmy zrozumieć jak działa narzędzie. Kolejnym krokiem są symulacje prowadzone na danych historycznych Twojej firmy.

W rezultacie otrzymasz wstępny raport zawierający analizę możliwych do uzyskania potencjalnych oszczędności w zakresie opłaty mocowej oraz ofertę współpracy.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, którzy są rozliczani w grupie taryfowej A lub B.

Korzyści dla Twojej firmy

Niższe koszty

możliwość uzyskania redukcji kosztów opłaty mocowej nawet o 83%

Analiza danych

możliwość wdrożenia działań zaradczych, które przyczynią się do obniżenia opłaty mocowej

Rekomendacje

wdrożenie proponowanych rekomendacji przełoży się na oszczędności w zakresie opłat za dystrybucję energii elektrycznej

Więcej o produkcie

Aplikacja, do której otrzymasz dostęp, to wygodne narzędzie chmurowe przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką, wykorzystujące uczenie maszynowe i narzędzia statystyczne. Bazując na rzeczywistych danych w zakresie poboru energii elektrycznej, narzędzie na bieżąco udziela wskazówek odnośnie zalecanego planowanego zużycia energii. Z aplikacji możesz korzystać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Z uwagi na bezpieczeństwo danych, dostęp do aplikacji jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu użytkownika do systemu.

Wdrożenie rekomendowanych zaleceń, umożliwi zmianę charakterystyki poboru energii elektrycznej w firmie. Zwykle przekłada się to na osiągnięcie najkorzystniejszej grupy odbiorców (K1) z najniższą wysokością opłaty mocowej. Zazwyczaj zmiana charakterystyki poboru energii, generuje również dodatkowe korzyści, w postaci obniżenia pozostałych składników zmiennych opłat dystrybucyjnych.

Zakres działań aplikacji:
analiza profilu zużycia energii na podstawie bieżących oraz historycznych danych (przekazywanych on-line), predykcja wartości współczynnika opłaty mocowej na koniec okresu rozliczeniowego, szczegółowe rekomendacje sugerujące podjęcie działań zaradczych, w celu optymalizacji współczynnika opłaty mocowej, symulacje zmian obciążenia i precyzyjne wyliczenia kosztów opłaty mocowej, monitorowanie, symulacje i optymalizacja wskaźników opłaty mocowej dla kilku przyłączy energetycznych razem lub osobno, generowanie szczegółowych raportów rozliczających oszczędności uzyskane na opłacie mocowej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA