Stała Cena Energii 

planuj z wyprzedzeniem
Oferta Stała Cena Energii pozwala na precyzyjne zaplanowanie kosztów energii elektrycznej na kolejne lata. W trakcie trwania umowy cena pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od rosnących cen energii elektrycznej. 

Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie, a proponowana cena jest każdorazowo kalkulowana na podstawie profilu zużywanej energii. Dzięki temu masz gwarancję, że nasza oferta jest idealnie dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

stała cena

gwarancja stałej ceny w całym okresie objętym ofertą,

ochrona przed wzrostem cen

zabezpieczenie przed ewentualnym wzrostem cen energii,

kontrola wydatków

łatwe planowanie wydatków na energię elektryczną.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA