Stała Cena Energii 

planuj z wyprzedzeniem
Oferta Stała Cena Energii pozwala na precyzyjne zaplanowanie kosztów energii elektrycznej na kolejne lata. W trakcie trwania umowy cena pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od rosnących cen energii elektrycznej. 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, analizując jego wymagania i oczekiwania. Oferowana cena każdorazowo jest kalkulowana w oparciu o profil zużywanej przez Klienta energii, co gwarantuje maksymalne dopasowanie oferty do jego potrzeb.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

 

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla klienta

stała cena

gwarancja stałej ceny w całym okresie objętym ofertą,

ochrona przed wzrostem cen

zabezpieczenie przed ewentualnym wzrostem cen energii,

kontrola wydatków

łatwe planowanie wydatków na energię elektryczną.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA