Budowa Stacji Transformatorowych

obniż koszty w zakresie opłat dystrybucyjnych
Budowa własnej stacji transformatorowej to inwestycja, która pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej. Jest szczególnie opłacalna dla firm, które nie mają możliwości zwiększenia mocy w grupie taryfowej C. Własna stacja transformatorowa oznacza przejście na zasilanie z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Związana z tym zmiana taryfy na grupę taryfową B bezpośrednio wpłynie na obniżenie opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną.

Partnerem technicznym produktu Budowa Stacji Transformatorowych jest spółka TAURON Nowe Technologie S.A., która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie usług elektroenergetycznych. Spółka realizuje cały proces inwestycyjny od projektu, aż do obsługi gwarancyjnej.

Warunki korzystania

Ofertę kierujemy do klientów biznesowych, którzy prowadzą działalność na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.

Korzyści dla Twojej firmy

niższe koszty

obniżenie kosztów zakupu prądu, dzięki zmniejszeniu opłat dystrybucyjnych

stabilne zasilanie

wyższa jakość dostaw energii elektrycznej po przejściu na sieć SN

komfort

kompleksowa realizacja procesu inwestycyjnego

Więcej o produkcie

Budowę własnej stacji transformatorowej oferujemy szczególnie firmom, które:
posiadają aktualnie taryfę z grupy B i otrzymały z OSD informację o zmianie napięcia w sieci SN, zwiększają moc powyżej 150 kW, obecnie mają lub planują roczny pobór energii na poziomie minimum 250 MWh, wymagają stabilnych parametrów dostaw energii, bez zaników, zapadów i wyłączeń. 

Wybierz odpowiedni rodzaj stacji transformatorowej, dostosowany do miejsca i sposobu jej umieszczenia:

słupowa

montowana na słupach elektroenergetycznych, na specjalnych podestach

wnętrzowa

przeznaczona do zabudowy w pomieszczeniach krytych

kontenerowa

wykonywana jako wolnostojący kontener wyposażony w urządzenia elektryczne

Niezależnie od wybranego rodzaju stacji transformatorowej oferta może obejmować:
wizję lokalną obiektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, budowę stacji transformatorowej i linii średniego napięcia, obsługę gwarancyjną.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA