Kompensacja Energii Biernej

redukcja poboru energii elektrycznej
Produkt Kompensacja Energii Biernej jest skierowany do Klientów, którzy ponoszą dodatkowe koszty związane z ponadnormatywnym poborem energii biernej. Oferta umożliwia kompleksowe podejście do problemu energii biernej, zmierzające do ograniczenia jej nadmiernego pobierania, a w konsekwencji do redukcji kosztów związanych z tym zjawiskiem.

W ramach usługi Kompensacja Energii Biernej oferujemy przeprowadzenie pomiarów kontrolnych w obiektach Klienta oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń zaprojektowanych i przygotowanych na podstawie pomiarów.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Klienta

oszczędność

eliminacja opłat za energię bierną i obniżenie opłat za energię czynną do 5%,

sprawność

wzrost sprawności funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz optymalizacja pracy urządzeń do kompensacji,

profesjonalizm

profesjonalna obsługa gwarancyjna zainstalowanych urządzeń.