Produkt Kompensacja Energii Biernej jest skierowany do klientów, którzy ponoszą dodatkowe koszty związane z ponadnormatywnym poborem tej energii. Z naszą ofertą można ograniczyć nadmierne wykorzystanie energii biernej, co przekłada się na redukcję kosztów związanych z tym zjawiskiem. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom Twoja firma zyska oszczędności wynikające z obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej, a także poprawi efektywność samego zużycia energii elektrycznej.

W ramach usługi oferujemy dobór i wycenę urządzeń do kompensacji oraz dostawę, montaż i uruchomienie tych urządzeń.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

oszczędność

eliminacja opłat za energię bierną indukcyjną lub pojemnościową

optymalizacja pracy

wzrost sprawności funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

gwarancja

24-miesięczna gwarancja na zainstalowane urządzenia

  • W ramach Kompensacji Energii Biernej oferujemy wstępną analizę techniczną pod kątem możliwości skorzystania z usługi. Na jej podstawie oraz na podstawie danych rozliczeniowych z faktur dobierzemy odpowiednie urządzenia i przygotujemy ofertę. W zależności od potrzeb oferujemy instalację: 
    - baterii kondensatorów – w przypadku nadmiernego poboru energii biernej indukcyjnej 
    lub 
    - dławików – w przypadku przekroczenia poboru energii biernej pojemnościowej. 

    Zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń kompensacyjnych gwarantuje ich optymalne działanie i ogranicza pobór energii biernej. To przełoży się na wyeliminowanie opłaty za ponadumowne korzystanie z energii biernej.