Kompensacja Energii Biernej

redukcja poboru energii biernej
Kompensacja Energii Biernej to kompleksowe rozwiązanie problemu dodatkowych kosztów, które wynikają z ponadnormatywnego poboru energii biernej. Nasza oferta umożliwia ograniczenie nadmiernego poboru energii biernej, co przekłada się na redukcję kosztów związanych z tym zjawiskiem.

W ramach usługi Kompensacja Energii Biernej oferujemy przeprowadzenie pomiarów kontrolnych w obiektach oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń zaprojektowanych i przygotowanych na podstawie pomiarów.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

oszczędność

eliminacja opłat za energię bierną i obniżenie opłat za energię czynną do 5%,

sprawność

wzrost sprawności funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz optymalizacja pracy urządzeń do kompensacji,

profesjonalizm

profesjonalna obsługa gwarancyjna zainstalowanych urządzeń.