TAURON Biznes breadcrumps Nasza oferta breadcrumps Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa Sprawdź, jak poprawić efektywność energetyczną w firmie

Zapytaj o ofertę

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, które muszą go przeprowadzać co 4 lata. Audyt ma na celu analizę zużycia energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia. Dzięki niemu dowiesz się, co w firmie zużywa największą ilość energii, gdzie można uzyskać oszczędność energii, a także oszacować wielkość potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w firmie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Wybierz wiarygodnego wykonawcę usługi i zrób audyt z nami. Otrzymasz profesjonalną opinię niezależnego audytora na temat gospodarki energetycznej w Twojej firmie. Dodatkowo wskażemy te obszary, w których zużycie energii jest znaczące. A dzięki rekomendacjom zawartym w raporcie z audytu dowiesz się, czy np. konfiguracja urządzeń jest prawidłowa lub wykorzystanie instalacji i jej elementów jest właściwe i efektywne.

Przedstawimy propozycje kosztowych i bezkosztowych przedsięwzięć, dzięki którym możliwe będzie obniżenie zużycia energii w obiekcie. Oszacujemy również potencjalne oszczędności po wdrożeniu rekomendowanych przez nas rozwiązań.

Sprawdź korzyści dla firmy

Realizacja obowiązków

Wypełnisz obowiązki wynikające z ustawy o efektywności energetycznej.

Pełna analiza

Otrzymasz kompleksową analizę zużycia energii przez Twoje przedsiębiorstwo.

Wzrost efektywności energetycznej

Poznasz obszary, w których można uzyskać wzrost efektywności energetycznej w firmie.

Raport z audytu

Przestawimy propozycje rozwiązań i ocenę opłacalności ich wdrożenia.

Obniżenie kosztów

Wzrost efektywności energetycznej przełoży się na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii.

Ochrona środowiska

Poprawa sposobu wykorzystania energii w firmie obniży emisję CO2 do atmosfery.

Zapytaj o ofertę

Dla kogo audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy?

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla pewnej grupy przedsiębiorstw. Dotyczy także Twojej firmy, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych (w każdym roku osobno) spełniła jeden z poniższych warunków:

zatrudniała 250 lub więcej osób,

osiągnęła powyżej 50 mln euro rocznego obrotu lub powyżej 43 mln euro sumy bilansowej.

Audyt powinny przeprowadzić także te firmy, które spełniają wskazane powyżej kryteria, pomimo że prowadzą swoją działalność w obiektach wynajmowanych. Audyt odnosi się do energii zużywanej w przedsiębiorstwie, a tytuł prawny do obiektu nie wpływa na fakt jej wykorzystania. Czyli do przeprowadzenia audytu jest zobowiązany ten, kto wykorzystuje energię.
Pozostałe przedsiębiorstwa mogą dobrowolnie poddać się audytowi energetycznemu, jeśli chcą poznać obszary, które wymagają poprawy w zakresie efektywności energetycznej.

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Każda firma, która staje się tzw. dużym przedsiębiorcą, czyli spełni wymagania ustawowe, ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny w ciągu 12 miesięcy od momentu spełnienia tych przesłanek.

Jeśli Twoja firma od dłuższego czasu spełnia kryteria dużego przedsiębiorstwa, to pierwszy obowiązkowy audyt musiała przeprowadzić do 30.09.2017 r. Kolejne audyty trzeba powtarzać co 4 lata.

Dodatkowo po każdym audycie należy pisemnie poinformować o tym Prezesa URE. W informacji trzeba opisać, jakie przedsięwzięcia zostały zaproponowane w audycie i jakie będzie można uzyskać w związku z tym oszczędności energii. Audyt należy zgłosić w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

Ważne

URE może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo za to, że nie przeprowadziło ono audytu energetycznego.
Maksymalna wysokość kary to 5% przychodu firmy z poprzedniego roku podatkowego.

Podstawa prawna: Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831 z późn. zm.).

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.