Mikrosieć

zapewnij bezpieczeństwo energetyczne w firmie

Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna, która gwarantuje dostawy energii elektrycznej nawet w sytuacjach awaryjnych. Produkowana w nich energia pochodzi przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. Mikrosieć obejmuje także magazyny energii i źródła stabilizujące (np. generatory), które zapewniają bezprzerwowe zasilanie w sytuacjach, gdy nie jest dostępna energia odnawialna.

Wszystkie elementy Mikrosieci są ze sobą połączone, a nad bilansowaniem popytu i podaży energii elektrycznej czuwa system zarządzania. Instalacja może być połączona z lokalną siecią dystrybucyjną energii elektrycznej, ale może także pracować zupełnie niezależnie (wyspowo). Takie połączenie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dostaw prądu.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny dla klientów na terenie całego kraju. Skorzystanie z oferty wymaga weryfikacji możliwości wdrożenia poszczególnych funkcjonalności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwłaszcza w zakresie pracy wyspowej).

Korzyści dla Twojej firmy

bezpieczeństwo energetyczne

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach awaryjnych lub wystąpienia ograniczeń w poborze energii

odnawialne źródła energii

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji CO2

poprawa parametrów jakościowych

poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej, w słabiej rozwiniętych miejscach sieci dystrybucyjnej

  • Mikrosieć zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej. Jest szczególnie polecana w miejscach trudnodostępnych, na końcach sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

    Mikrosieć pokrywa własne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Składa się z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu oraz elementów sterujących pracą Mikrosieci. System zarządzania Mikrosiecią odpowiada także za utrzymanie bilansu i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy poza siecią. W ten sposób naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych Mikrosieci.

    Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie, w zależności od rodzaju urządzeń i potrzeb Twojej firmy. To Ty decydujesz, co jest najważniejsze dla Twojej firmy przy wyborze pakietów funkcjonalnych:
    bezpieczeństwo energetyczne – rozwiązanie, w którym magazyn energii i źródło typu generator gazowy mogą dostarczać energię przez określony czas w przypadku nieplanowanych przerw w dostawach energii, maksymalizacja zielonej energii – sieć będzie oparta przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii takich jak fotowoltaika i turbiny wiatrowe z magazynem energii, zwiększenie potencjału własnych źródeł – rozwiązanie oparte na posiadanych przez Twoją firmę źródłach energii (np. fotowoltaika lub własny generator) z ewentualną ich rozbudową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA