Loogtyp Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Produkt powstał dzięki realizacji projektu dofinansowanego z funduszy unijnych
„Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej”.

Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna, która gwarantuje dostawy energii elektrycznej nawet w sytuacjach awaryjnych. Produkowana w niej energia pochodzi przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. Mikrosieć obejmuje także magazyny energii i źródła stabilizujące (np. generatory), które zapewniają bezprzerwowe zasilanie w sytuacjach, gdy nie jest dostępna energia odnawialna.

Wszystkie elementy Mikrosieci są ze sobą połączone, a nad bilansowaniem popytu i podaży energii elektrycznej czuwa system zarządzania. Instalacja może pracować zupełnie niezależnie (wyspowo) lub może być połączona z lokalną siecią dystrybucyjną energii elektrycznej. Takie połączenie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dostaw prądu.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny dla klientów na terenie całego kraju. Skorzystanie z oferty wymaga weryfikacji możliwości wdrożenia poszczególnych funkcjonalności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwłaszcza w zakresie pracy wyspowej).

Korzyści dla Twojej firmy

bezpieczeństwo energetyczne

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach awaryjnych lub wystąpienia ograniczeń w poborze energii

odnawialne źródła energii

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji CO2

poprawa parametrów jakościowych

poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej, w słabiej rozwiniętych miejscach sieci dystrybucyjnej

  • Mikrosieć zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej. Jest szczególnie polecana w miejscach trudnodostępnych, na końcach sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

    Mikrosieć pokrywa własne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Składa się z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu oraz elementów sterujących pracą Mikrosieci. System zarządzania Mikrosiecią odpowiada także za utrzymanie bilansu i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy poza siecią. W ten sposób naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych Mikrosieci.

    Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie, w zależności od rodzaju urządzeń i potrzeb Twojej firmy. To Ty decydujesz, co jest najważniejsze dla Twojej firmy przy wyborze pakietów funkcjonalnych:
    bezpieczeństwo energetyczne – rozwiązanie, w którym magazyn energii i źródło typu generator gazowy mogą dostarczać energię przez określony czas w przypadku nieplanowanych przerw w dostawach energii, maksymalizacja zielonej energii – sieć będzie oparta przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii takich jak fotowoltaika i turbiny wiatrowe z magazynem energii, zwiększenie potencjału własnych źródeł – rozwiązanie oparte na posiadanych przez Twoją firmę źródłach energii (np. fotowoltaika lub własny generator) z ewentualną ich rozbudową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA