Redukcja Mocy

sprawne zarządzanie redukcją zapotrzebowania
Redukcja Mocy umożliwi Twojej firmie dobrowolne, odpłatne ograniczenie poboru mocy czynnej na nasze zapytanie. Realizacja usługi odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania, niezależnie od zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Po przystąpieniu do programu, w odpowiedzi na nasze zapytanie, Twoja firma deklaruje zakres redukcji mocy przy uwzględnieniu korzystnego dla niej przedziału godzinowego oraz wolumenu redukcji. Nie ma jednak obowiązku złożenia oferty redukcji na każde nasze zapytanie.  

Skorzystanie z oferty umożliwi Twojej firmie czynne uczestnictwo w programach redukcji zapotrzebowania mocy w trybie Operatorskim, realizowanym na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz realizowanym przez nas trybie Rynkowym. Gwarantujemy brak zobowiązań z tytułu realizacji redukcji do momentu dwustronnego potwierdzenia realizacji oferty.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny na terenie całego kraju i skierowany do klientów biznesowych TAURONA, którzy:
posiadają lub chcą uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed, posiadają przynajmniej jeden punkt poboru energii zasilany z sieci powyżej 1 kV, upoważnią TAURON do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji, w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające redukcję zapotrzebowania o minimum 0,3 MW.

Korzyści dla Twojej firmy

dodatkowe przychody

możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu przeprowadzonych redukcji mocy,

elastyczna forma współpracy

elastyczne przystąpienie do redukcji oraz możliwość zastosowania różnych form realizacji redukcji,

ograniczenie ryzyka

zmniejszenie ryzyka wystąpień ograniczeń w ramach stopni zasilania.
  • Redukcja zapotrzebowania mocy może przebiegać w dwóch trybach, realizowanych na podstawie tej samej umowy tj.:
    - tryb Operatorski realizowany w ramach programu redukcji mocy na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego (OSP),
    - tryb Rynkowy realizowany poza programem redukcji mocy na potrzeby OSP.

    Istnieje możliwość zastosowania różnych form realizacji redukcji - zarówno przez wyłączenie urządzeń jak i zwiększenie generacji w sieci wewnętrznej. Poziom realizacji redukcji zapotrzebowania będzie oceniany na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, służących do rozliczeń z OSD przy użyciu algorytmów opisanych w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania.