Redukcja Mocy to rozwiązanie, które może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w firmie. Dzięki niemu Twoja firma może pozyskać dodatkowe środki finansowe w zamian za dobrowolne ograniczenie poboru mocy czynnej. Udział w Redukcji Mocy wspiera także pracę całego systemu elektroenergetycznego.

Jeśli Twoja firma przystąpi do programu Redukcji Mocy, to w odpowiedzi na nasze zapytanie zadeklaruje zakres redukcji przy uwzględnieniu korzystnego dla niej przedziału godzinowego oraz wielkości redukowanej mocy. Nie ma jednak obowiązku złożenia oferty redukcji na każde nasze zapytanie.

Realizacja usługi odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny dla klientów biznesowych, którzy:
posiadają lub chcą uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed, upoważnią nas do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji, w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi posiadają środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają redukcję zapotrzebowania o minimum 0,1 MW.

Korzyści dla Twojej firmy

dodatkowe przychody

możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu przeprowadzonych redukcji mocy

elastyczna forma współpracy

elastyczne przystąpienie do redukcji oraz możliwość zastosowania różnych form realizacji redukcji zapotrzebowania

ograniczenie ryzyka

zmniejszenie ryzyka wystąpienia ograniczeń w ramach stopni zasilania
  • Twoja firma może przystąpić do programu w miarę możliwości – przy wykorzystaniu różnych form redukcji mocy, np. przez wyłączenie urządzeń lub zwiększenie generacji w sieci wewnętrznej. Poziom realizacji redukcji zapotrzebowania będzie oceniony na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. Służą one do rozliczeń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego przy użyciu algorytmów opisanych w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania.

    Jeśli Twoja firma zredukuje pobór mocy do ustalonego poziomu, otrzymuje od nas wynagrodzenie. Jego wysokość jest określona w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania.