Redukcja Mocy

sprawne zarządzanie redukcją zapotrzebowania
Redukcja Mocy to oferta polegająca na dobrowolnym, odpłatnym ograniczeniu poboru mocy czynnej przez Klientów na zapytanie TAURONA. Realizacja usługi odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania, niezależnie od zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Klienci przystępujący do programu, w odpowiedzi na zapytanie TAURONA, deklarują zakres redukcji mocy obejmujący przede wszystkim korzystny dla siebie przedział godzinowy oraz wolumen redukcji. Podmioty, z którymi zawarte są umowy w ramach produktu nie są zobowiązane do złożenia oferty redukcji na każde zapytanie TAURONA.

Skorzystanie z oferty umożliwia czynne uczestnictwo w programach redukcji zapotrzebowania mocy - zarówno w trybie Operatorskim, realizowanym na potrzeby OSP jak i w trybie Rynkowym, realizowanym przez TAURON. Jednocześnie gwarantujemy brak zobowiązań z tytułu realizacji redukcji do momentu dwustronnego potwierdzenia realizacji oferty.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Produkt jest dostępny na terenie całego kraju i skierowany do Klientów biznesowych TAURONA, którzy:
posiadają lub chcą uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed, posiadają przynajmniej jeden punkt poboru energii zasilany z sieci powyżej 1 kV, upoważnią TAURON do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji, w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające redukcję zapotrzebowania o minimum 0,3 MW.

Korzyści dla Klienta

aktywne wykorzystanie oferty

gwarantowane trzy przywołania do złożenia oferty na redukcję zapotrzebowania w trybie Rynkowym,

elastyczna forma współpracy

Klient przystępuje do redukcji w miarę swoich możliwości a przy realizacji oferty ma możliwość zastosowania różnych form realizacji redukcji,

dodatkowe przychody

możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu przeprowadzonych redukcji mocy.

  • Usługę redukcji mocy może świadczyć Klient posiadający zdolności redukcyjne (minimum 0,3 MW), którego przynajmniej jeden punkt poboru energii jest zasilany z napięcia powyżej 1 kV, posiadający certyfikat dla ORed (obiekt redukcji), który upoważni TAURON do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji.

    Redukcja zapotrzebowania mocy przez Klienta może przebiegać w dwóch trybach, realizowanych na podstawie tej samej umowy z Klientem: Operatorskim - w ramach programu redukcji mocy na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego oraz Rynkowym - realizowanym poza programem redukcji mocy na potrzeby OSP.

    Istnieje możliwość zastosowania różnych form realizacji redakcji - zarówno przez wyłączenie urządzeń jak i zwiększenie generacji w sieci wewnętrznej. Poziom realizacji redukcji zapotrzebowania będzie oceniany na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, służących do rozliczeń z OSD przy użyciu algorytmów opisanych w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania.