Serwis Stacji SN

profesjonalna obsługa eksploatacyjna stacji
Serwis Stacji SN polega na świadczeniu usług serwisowych stacji transformatorowych, które są własnością Twojej firmy. W ramach serwisu zapewniamy bezpieczeństwo i prawidłowe działanie tych urządzeń. Partnerem technicznym w zakresie świadczonych usług jest TAURON Nowe Technologie S.A.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest skierowana do klientów biznesowych TAURONA, którzy posiadają własne stacje transformatorowe SN na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

Korzyści dla Twojej firmy

gwarancja jakości

gwarancja jakości świadczonych usług dzięki współpracy z doświadczonym partnerem,

wygoda

wygoda i oszczędność czasu – usługa świadczona równorzędnie z umową kompleksową/sprzedaży energii elektrycznej,

minimalizacja ryzyka

minimalizacja ryzyka związanego z niedopełnieniem formalności.

  • Zakres czynności objętych produktem może obejmować usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe. Zakres usług świadczonych w ramach produktu jest uzgadniany przed przygotowaniem oferty.

    Usługi podstawowe obejmują: 
    objęcie przez nas statusu podmiotu, który prowadzi eksploatację obiektu elektroenergetycznego, będącego własnością Twojej firmy, wykonywanie oględzin oraz przeglądów urządzeń, prowadzenie „rozmów ruchowych” oraz doraźna ocena eksploatowanych urządzeń.

    Usługi dodatkowe obejmują:
    wykonanie jednorazowego, dodatkowego przeglądu technicznego stacji SN, uzupełnienie dokumentacji technicznej, opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej, wyłączenie lub dopuszczenie do prac firm trzecich.