Każda stacja transformatorowa wymaga systematycznej kontroli serwisowej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego układu energetycznego w obiekcie i wyeliminuje pojawianie się awarii oraz przerw w zasilaniu. Jeśli chcesz mieć pewność sprawnego i bezpiecznego działania swoich urządzeń elektroenergetycznych, zamów produkt Serwis Stacji SN.

Partnerem technicznym produktu Serwis Stacji SN jest spółka TAURON Nowe Technologie S.A., która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie usług elektroenergetycznych.

Warunki korzystania

Produkt kierujemy do klientów, którzy posiadają własne stacje transformatorowe na obszarze TAURON Dystrybucja S.A., przede wszystkim do klientów w grupach taryfowych A i B.

Korzyści dla Twojej firmy

bezpieczeństwo

gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowego działania stacji transformatorowej

obniżenie kosztów

zmniejszenie kosztów ewentualnych napraw urządzeń

gwarancja jakości

wysoka jakość świadczonych usług serwisowych

 • Zakres czynności objętych produktem może obejmować usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe. 

  Usługi podstawowe (bezpłatne) obejmują: 
  nadzór i serwis obiektu elektroenergetycznego w Twojej firmie, wykonywanie planowanych oględzin oraz przeglądów urządzeń wraz z pomiarami, prowadzenie „rozmów ruchowych” z TAURON Dystrybucja S.A. oraz doraźna ocena eksploatowanych urządzeń.

  Usługi dodatkowe (płatne) obejmują:
  wykonanie jednorazowego, dodatkowego przeglądu technicznego stacji SN, uzupełnienie dokumentacji technicznej, opracowanie i uzgodnienie "Instrukcji współpracy ruchowej", wyłączenie z prac lub dopuszczenie do nich firm trzecich.

  Umowa serwisowa nie obejmuje usuwania usterek i awarii ani dostaw materiałów do ich usuwania. Te prace TAURON Nowe Technologie S.A. może wykonać na podstawie odrębnego zlecenia.