Serwis Stacji SN

profesjonalna obsługa eksploatacyjna stacji
Serwis Stacji SN to propozycja dla Klientów biznesowych TAURONA, polegająca na świadczeniu usług serwisowych urządzeń (tj. stacji transformatorowych) będących własnością Klienta. Zlecając serwis stacji do TAURONA zapewniamy Klientom bezpieczeństwo i prawidłowe działanie posiadanej przez nich stacji. Partnerem technicznym w zakresie czynności świadczonych na rzecz Klienta jest TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest skierowana do Klientów biznesowych TAURONA, którzy posiadają własne stacje transformatorowe SN na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

Korzyści dla Klienta

gwarancja jakości

gwarancja jakości świadczonych usług dzięki współpracy z doświadczonym partnerem,

wygoda

wygoda i oszczędność czasu – usługa świadczona równorzędnie z umową kompleksową/sprzedaży energii elektrycznej,

minimalizacja ryzyka

minimalizacja ryzyka związanego z niedopełnieniem formalności.

  • Zakres czynności objętych produktem może obejmować usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe. Zakres usług świadczonych w ramach produktu jest uzgadniany przed przygotowaniem oferty.

    Usługi podstawowe obejmują: 
    objęcie przez TAURON statusu podmiotu prowadzącego eksploatację obiektu elektroenergetycznego będącego własnością Klienta, wykonywanie oględzin oraz przeglądów urządzeń, prowadzenie „rozmów ruchowych” oraz doraźna ocena eksploatowanych urządzeń.

    Usługi dodatkowe obejmują:
    wykonanie jednorazowego, dodatkowego przeglądu technicznego stacji SN, uzupełnienie dokumentacji technicznej, opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej, wyłączenie lub dopuszczenie do prac firm trzecich.