Raporty REMIT

wypełnienie obowiązków raportowania
Raporty REMIT to oferta skierowana do klientów biznesowych TAURONA, którzy podlegają obowiązkom wynikającym z rozporządzenia REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

W ramach produktu Raporty REMIT oferujemy raportowanie przez TAURON Sprzedaż w imieniu Twojej firmy zawieranych z nami umów na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Produkt jest skierowany do obecnych klientów biznesowych TAURONA.

Korzyści dla Twojej firmy

komfort

profesjonalna obsługa i kompleksowa realizacja procesu raportowania REMIT,

profesjonalizm

gwarancja prawidłowego wypełnienia obowiązku raportowego,

wygoda

oszczędność czasu oraz kosztów w porównaniu do samodzielnego zgłaszania zawieranych transakcji.

Więcej o produkcie

REMIT to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Do hurtowych rynków energii objętych REMIT zaliczamy zarówno hurtowy rynek energii elektrycznej, jak i hurtowy rynek gazu.

Od 7.04.2016 r. obowiązuje raportowanie danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Obowiązek ten dotyczy odbiorców końcowych, których roczna zdolność konsumpcji energii elektrycznej lub gazu ziemnego przekracza 600 GWh oraz klientów, którzy nabywają energię elektryczną lub paliwo gazowe w celu ich dalszej odsprzedaży – bez względu na zdolność konsumpcji, czy wielkość odsprzedawanego wolumenu.

Każda umowa musi być raportowana przez obie strony transakcji, więc w przypadku samodzielnego raportowania musisz nas poinformować, które umowy na dostawę energii elektrycznej lub gazu podlegają obowiązkowi raportowania. W przypadku, gdy odbiorca końcowy posiada:

jeden kontrakt na dostawę energii do wszystkich swoich zakładów, a tylko w przypadku jednego zakładu zdolność konsumpcji przekracza 600 GWh rocznie – to cały ten kontrakt podlega raportowaniu,

oddzielne kontrakty dla swoich zakładów, raportowaniu będzie podlegał tylko ten kontrakt, na podstawie którego energia dostarczana jest do zakładów, których zdolność konsumpcji przekracza 600 GWh rocznie.

Niezależnie od wybranego sposobu raportowania zawieranych transakcji (samodzielnie lub za naszym pośrednictwem) musisz pamiętać o rejestracji Twojej firmy jako uczestnika hurtowego rynku energii na stronie www.ure.gov.pl, w celu przyznania kodu ACER.

Ważne:
Brak wypełnienia obowiązku raportowania, zarejestrowania się jako uczestnik hurtowego rynku produktów energetycznych i aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, będzie wiązać się z sankcjami wymierzanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który pełni funkcję krajowego organu regulacyjnego.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA