Zarządzanie Energią

optymalizacja zużycia mediów w budynkach wielkokubaturowych
Zarządzanie Energią umożliwi Ci efektywniejsze zarządzanie układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych i pozwoli na obniżenie rocznego zużycia energii elektrycznej i ciepła nawet o 30%. W ramach oferty gwarantujemy bezpłatną analizę wstępną obiektu pod kątem możliwości wdrożenia produktu oraz brak dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem usługi. 

Inteligentne zarządzanie układami HVAC uwzględnia istniejącą infrastrukturę budynku, harmonogram pracy budynku oraz zewnętrzne warunki pogodowe. Optymalizacja pracy urządzeń HVAC odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i poczucie komfortu użytkowników. 

Oferta jest skierowana do zarządców oraz właścicieli budynków wielkokubaturowych, takich jak budynki biurowe, centra handlowe, hale targowe, hale widowiskowo-sportowe, kina, teatry, obiekty wystawiennicze, które spełniają następujące wymagania:
posiadają system BMS oraz instalacje wymuszonej wentylacji,
zużywają minimum 2 GWh energii elektrycznej rocznie,
posiadają duże otwarte przestrzenie.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 2 GWh.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Twojej firmy

efektywność

wzrost efektywności zużycia energii elektrycznej i ciepła przez układy HVAC,

niższe koszty

obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach,

monitoring parametrów

bieżący monitoring parametrów odzwierciedlających stopień komfortu w obiekcie.

  • Produkt Zarządzanie Energią jest oparty na unikalnej technologii oferowanej przez naszego partnera technicznego. Jest to nowoczesny system teleinformatyczny, który steruje zainstalowanymi w budynku układami HVAC w sposób bardziej efektywny, dostosowując zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia, przy jednoczesnym zachowaniu odczuwalnego komfortu. Jest on sterowany algorytmami przygotowanymi indywidualnie dla każdej firmy. 

    System działa w oparciu o infrastrukturę techniczną istniejącą w budynku oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe (badające temperaturę, wilgotność, stężenie CO2), które są montowane w ramach usługi. Dzięki nim do systemu dostarczane są dodatkowe dane, konieczne do efektywnego zużycia mediów. Optymalizacja pracy urządzeń odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i poczucie komfortu użytkowników budynku. System może być zastosowany niezależnie od używanego w obiekcie systemu BMS sterowania układami HVAC, a także w obiektach bez rozbudowanych systemów BMS. 

    Wdrożenie systemu Zarządzania Energią zapewnia natychmiastowe alerty w razie wystąpienia sytuacji krytycznych np. awarii urządzeń HVAC, przekroczenia mocy. 

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA