Zarządzanie Energią

zoptymalizuj pracę urządzeń HVAC
Zarządzanie Energią umożliwi Ci efektywniejsze zarządzanie układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych i pozwoli na obniżenie rocznego zużycia energii elektrycznej i ciepła nawet o 30%. W ramach oferty gwarantujemy brak nakładów związanych z wdrożeniem usługi. 

Inteligentne zarządzanie układami HVAC uwzględnia istniejącą infrastrukturę budynku, harmonogram pracy budynku oraz zewnętrzne warunki pogodowe. Optymalizacja pracy urządzeń HVAC odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i poczucie komfortu użytkowników. 

Oferta jest skierowana do zarządców oraz właścicieli budynków wielkokubaturowych, takich jak budynki biurowe, centra handlowe, hale targowe, hale widowiskowo-sportowe, kina, teatry, obiekty wystawiennicze, które spełniają następujące wymagania:
posiadają system BMS oraz instalacje wymuszonej wentylacji,
zużywają minimum 2 GWh energii elektrycznej rocznie,
posiadają duże otwarte przestrzenie.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 2 GWh.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Twojej firmy

efektywność

wzrost efektywności zużycia energii elektrycznej przez układy HVAC

niższe koszty

obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach

monitoring parametrów

bieżący monitoring parametrów odzwierciedlających stopień komfortu w obiekcie

  • Produkt Zarządzanie Energią polega na wdrożeniu nowoczesnej technologii, opracowanej przez naszego partnera technicznego. Inteligentny system steruje układami HVAC, które zainstalowano w budynku i efektywnie dostosowuje zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia budynku. Jest on sterowany algorytmami przygotowanymi indywidualnie dla Twojej firmy, które możemy zmieniać dynamicznie w zależności do aktualnych potrzeb.

    Wykorzystujemy infrastrukturę techniczną, która istnieje w budynku oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe (badające temperaturę, wilgotność, stężenie CO2), które są montowane w ramach usługi. Dzięki nim do systemu dostarczane są dodatkowe dane, konieczne do efektywnego zużycia mediów. Optymalizacja pracy urządzeń odbywa się przy zachowaniu wszelkich warunków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i poczucie komfortu użytkowników budynku. 

    Wdrożenie systemu Zarządzania Energią zapewnia natychmiastowe alerty w razie wystąpienia sytuacji krytycznych np. awarii urządzeń HVAC.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA