TAURON EKO Biznes

ograniczamy emisję CO2
TAURON EKO Biznes to oferta zakupu - w przepływie handlowym - energii elektrycznej w całości lub części wyprodukowanej w tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie wspólnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Energia sprzedawana w ramach oferty jest produkowana w elektrociepłowniach należących do Grupy TAURON. 

Klient może indywidualnie określać część energii elektrycznej, jaką chce zakupić z elektrociepłowni, a tym samym decydować o ilości zmniejszonej emisji CO2.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci rynku biznesowego na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej. 

Korzyści dla Klienta

ograniczenie emisji CO2

wpływ na ograniczenie emisji CO2 oraz możliwość indywidualnego ustalenia struktury wolumenu energii o zmniejszonej emisji CO2, 

pozytywny wizerunek

budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej oraz zwiększenie prestiżu prowadzonego biznesu,

wyróżnienie produktów

możliwość wyróżnienia produktów i usług logo TAURON EKO Biznes.

  • Produkt TAURON EKO Biznes powstał we współpracy z Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii (PTCE). Wybierając ofertę, Klienci otrzymują Certyfikat Akcesyjny oraz – po zakończeniu umowy – Certyfikat potwierdzający poziom unikniętej emisji, wynikający z faktycznego zużycia energii elektrycznej podczas trwania umowy na produktu TAURON EKO Biznes.

    Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z rozszerzonej propozycji produktu TAURON EKO Biznes+, w którym ceny zakupu energii elektrycznej wyznaczane są w oparciu o indeksy giełdowe.

Partnerem Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii jest Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii - niezależna instytucja działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski, która jako pierwsza w Polsce zbudowała certyfikat dotyczący energii ekologicznej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA