Stała Cena Gazu

podłącz więcej mocy dla Twojego biznesu
height='109'Produkt Stała Cena Gazu dedykujemy Klientom, którzy szukają sposobów na obniżenie kosztów w firmie, a jednocześnie chcą współpracować z doświadczonym partnerem biznesowym.

Stała Cena Gazu to indywidualnie dopasowana oferta do potrzeb Klienta, z gwarancją niezmiennej ceny w okresie objętym umową. Nasza oferta zabezpiecza przed wzrostem cen paliwa gazowego i jednocześnie pozwala na długofalowe zaplanowanie budżetu firmy.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju.

Korzyści dla Klienta

oszczędność

korzystne warunki cenowe dzięki możliwości negocjowania ceny, cena i warunki umowne dla obu mediów negocjowane z jednym doradcą Klienta biznesowego,

wygoda

kompleksowa obsługa przez jednego doradcę w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, zmiana sprzedawcy przeprowadzona przez TAURON w imieniu Klienta,

bezpieczeństwo

gwarancja stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy, współpraca z doświadczonym sprzedawcą energii i gazu.

 • Przygotowanie oferty

  W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z oczekiwaniami Klienta, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Klient jest zwolniony z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przez Klienta, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego TAURON:
  wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), informuje OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia sprzedaży gazu do Klienta przez TAURON.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą wygląda następująco:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, dane są przekazywane przez OSD dotychczasowemu sprzedawcy oraz TAURON, dotychczasowy sprzedawca wystawia ostatnią fakturę rozliczeniową dla Klienta, TAURON rozpoczyna rozliczanie Klienta wg otrzymanych od OSD danych. Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Klient nadal będzie otrzymywał jedną fakturę rozliczeniową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA

Multipakiet zwiększa korzyści

Multipakiet to propozycja dla Klientów, którzy chcą obniżyć koszty w firmie, a jednocześnie oczekują wygody i profesjonalnej obsługi. Oferujemy wspólny zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej w specjalnych, preferencyjnych cenach.

Czytaj więcej