Stała Cena Gazu

podłącz więcej mocy dla Twojego biznesu
height='109'Stała Cena Gazu to oferta, która umożliwi Twojej firmy obniżenie kosztów zakupu gazu. Jednocześnie będziesz miał pewność współpracy z doświadczonym partnerem biznesowym.

Stała Cena Gazu to indywidualnie dopasowana oferta, z gwarancją niezmiennej ceny w okresie objętym umową. Nasza oferta zabezpiecza przed wzrostem cen paliwa gazowego i jednocześnie pozwala na długofalowe zaplanowanie budżetu firmy.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju.

Korzyści dla Twojej firmy

oszczędność

korzystne warunki cenowe dzięki możliwości negocjowania ceny, cena i warunki umowne dla obu mediów negocjowane z jednym doradcą, 

wygoda

kompleksowa obsługa przez jednego doradcę w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, przejęcie przez nas formalności związanych ze zmianą sprzedawcy,

bezpieczeństwo

gwarancja stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy, współpraca z doświadczonym sprzedawcą energii i gazu.

 • Przygotowanie oferty

  W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z oczekiwaniami, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Twoja firma jest zwolniona z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego:
  wypowiemy umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawrzemy (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), poinformujemy OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia przez nas sprzedaży gazu. 
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą wygląda następująco:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, OSD przekazuje dane zarówno nam jak i dotychczasowemu sprzedawcy, dotychczasowy sprzedawca wystawia Twojej firmie ostatnią fakturę rozliczeniową, rozpoczynamy rozliczanie Twojej firmy wg danych otrzymanych od OSD. Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Twoja firma będzie nadal otrzymywać jedną fakturę rozliczeniową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA