Opust Cen

niższe ceny bez ryzyka
Opust Cen to produkt, który pozwala na obniżenie ceny energii elektrycznej w okresie od dnia akceptacji oferty do dnia rozpoczęcia sprzedaży. 

Opust Cen zabezpieczy Twoją firmę przed dużymi wahaniami cen energii elektrycznej. Dzięki opustowi od ceny sprzedaży energii zapisanej w umowie, możesz skorzystać z ewentualnego spadku cen na rynku energii. Jednoczenie cena energii zapisana w umowie stanowi cenę maksymalną i dlatego Twoja firma jest chroniona przed niespodziewanym wzrostem cen energii.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi na terenie całego kraju, bez względu na wolumen zużycia energii elektrycznej. Oferta jest dostępna w określonych terminach.

Korzyści dla Twojej firmy

stała cena 

gwarancja niezmienności ceny w całym okresie objętym umową,

oszczędność

możliwość obniżenia ceny energii
w przypadku spadku cen energii
na giełdzie,

bezpieczeństwo 

ochrona przed wzrostem rynkowych cen energii.

  • Algorytm wyliczania ceny

    Algorytm, na podstawie którego wyliczana jest cena sprzedaży energii elektrycznej, polega na porównaniu tzw. ceny referencyjnej (Cref) ustalonej w umowie z ceną rynkową, która jest średnią kursów dziennych indeksu BASE_Y z dni wskazanych w umowie. Indeks BASE_Y odwzorowuje cenę pasma energii na dany rok. 

    Określenie ceny kontraktu

    Porównanie cen odbywa się przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.
    Jeśli ceny rynkowe są niższe od Cref, cena sprzedaży energii elektrycznej zapisana w umowie zostaje obniżona. Jeśli ceny rynkowe wzrosną ponad poziom ceny Cref, cena sprzedaży energii pozostanie na poziomie przyjętym w umowie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Twoja firma jest chroniona przed niespodziewanym wzrostem cen energii elektrycznej na rynku energii. Natomiast w razie ich spadku, cena zakupu w okresie sprzedaży energii elektrycznej zostanie obniżona.