Opust Cen

niższe ceny bez ryzyka
Opust Cen to produkt, który pozwala na obniżenie ceny energii elektrycznej w okresie od dnia przyjęcia oferty przez Klienta do dnia rozpoczęcia sprzedaży.

Opust Cen zabezpiecza Klientów przy dużych wahaniach rynkowych cen energii elektrycznej. Klient ma możliwość skorzystania z ewentualnego spadku cen na rynku energii dzięki opustowi od ceny sprzedaży energii zapisanej w umowie. Jednocześnie cena ta stanowi cenę maksymalną, dzięki czemu Klienci są chronieni przed niespodziewanym wzrostem rynkowych cen energii. 

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać Klienci biznesowi na terenie całego kraju, bez względu na wolumen zużycia energii elektrycznej. Oferta jest dostępna w określonych terminach.

Korzyści dla Klienta

stała cena 

gwarancja niezmienności ceny w całym okresie objętym umową,

oszczędność

możliwość obniżenia ceny energii
w przypadku spadku cen energii
na giełdzie,

bezpieczeństwo 

ochrona przed wzrostem rynkowych cen energii.

  • Algorytm wyliczania ceny

    Algorytm, na podstawie którego wyliczana jest cena sprzedaży energii elektrycznej, polega na porównaniu tzw. ceny referencyjnej (Cref) ustalonej w umowie z ceną rynkową, będącą średnią kursów dziennych indeksu BASE_Y z dni wskazanych w umowie. Indeks BASE_Y odwzorowuje cenę pasma energii na dany rok. 

    Określenie ceny kontraktu

    Porównanie cen odbywa się przed rozpoczęciem realizacji kontraktu.
    Jeśli ceny rynkowe są niższe od Cref, cena sprzedaży energii elektrycznej zapisana w umowie, zostaje obniżona o połowę różnicy pomiędzy Cref a ceną rynkową. Jeśli ceny rynkowe wzrosną ponad poziom ceny Cref, cena sprzedaży energii pozostaje na poziomie przyjętym w umowie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Klient jest chroniony przed niespodziewanym wzrostem cen energii elektrycznej na rynku energii. Natomiast w razie ich spadku, cena zakupu w roku sprzedaży energii elektrycznej zostanie obniżona.