Giełdowa Wycena Gazu

rynkowe ceny gazu w zasięgu Twojej firmy
Giełdowa Wycena Gazu to propozycja zakupu paliwa gazowego oparta na mechanizmach rynkowych, skierowana do Klientów ceniących nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie. Produkt umożliwia dostęp do transakcji Towarowej Giełdy Energii bez infrastruktury, organizacji oraz nakładu finansowego po stronie Klienta. 

Zakup paliwa gazowego i ustalenie ceny zakupu, w produkcie Giełdowa Wycena Gazu, odbywa się w wybranym przez Klienta momencie w odniesieniu do indeksów giełdowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Umożliwiamy rozliczenie kontraktu kształtując cenę gazu na podstawie indeksu rocznego, sezonowego lub kwartalnego. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, zgodnie z profilem paliwa gazowego zużywanego przez Klienta, co gwarantuje najlepsze dopasowanie oferty do jego potrzeb i preferencji.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna na terenie całego kraju dla Klientów biznesowych o rocznym zużyciu paliwa gazowego nie mniejszym niż 8 GWh.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Klienta

rynkowa cena gazu

ustalenie ceny zakupu paliwa gazowego w oparciu o ceny notowane na giełdzie,

stała cena

gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres sprzedaży, zależny od wybranego algorytmu rozliczeniowego,

swoboda wyboru

możliwość wyboru momentu zakupu i określenia wolumenu paliwa gazowego.

 • Przygotowanie oferty

  Dzięki różnorodności i elastyczności proponowanych algorytmów, istnieje możliwość wyboru odpowiedniego wariantu dopasowanego do potrzeb i wymagań Klienta. W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z oczekiwaniami Klienta, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Klient jest zwolniony z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przez Klienta, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego TAURON:
  wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), informuje OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia sprzedaży gazu do Klienta przez TAURON.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą wygląda następująco:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, dane są przekazywane przez OSD dotychczasowemu sprzedawcy oraz TAURON, dotychczasowy sprzedawca wystawia ostatnią fakturę rozliczeniową dla Klienta, TAURON rozpoczyna rozliczanie Klienta wg otrzymanych od OSD danych. Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Klient nadal będzie otrzymywał jedną fakturę rozliczeniową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA