Giełdowa Wycena Gazu

rynkowe ceny gazu w zasięgu Twojej firmy
Giełdowa Wycena Gazu to propozycja zakupu paliwa gazowego oparta na mechanizmach rynkowych, skierowana do firm, które cenią nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie. Produkt umożliwia dostęp do transakcji Towarowej Giełdy Energii bez infrastruktury, organizacji oraz nakładu finansowego po stronie Twojej firmy.

Zakup paliwa gazowego i ustalenie ceny zakupu, w produkcie Giełdowa Wycena Gazu, odbywa się w wybranym przez Ciebie momencie w odniesieniu do indeksów giełdowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Umożliwiamy rozliczenie kontraktu kształtując cenę gazu na podstawie indeksu rocznego, sezonowego lub kwartalnego. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, zgodnie z profilem  zużywanego przez Twoją firmę  paliwa gazowego, co gwarantuje najlepsze dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna na terenie całego kraju dla klientów biznesowych o rocznym zużyciu paliwa gazowego nie mniejszym niż 8 GWh.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzyści dla Twojej firmy

rynkowa cena gazu

ustalenie ceny zakupu paliwa gazowego w oparciu o notowania odpowiednich indeksów Towarowej Giełdy Energii,

stała cena

gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres sprzedaży, zależny od wybranego algorytmu rozliczeniowego,

swoboda wyboru

możliwość wyboru momentu zakupu i określenia wolumenu paliwa gazowego.

 • Przygotowanie oferty

  Dzięki różnorodności i elastyczności proponowanych algorytmów, istnieje możliwość wyboru odpowiedniego wariantu dopasowanego do potrzeb i wymagań Twojej firmy. W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z Twoimi oczekiwaniami, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Twoja firma jest zwolniona z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy OSD.

  Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego:
  wypowiemy umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawrzemy (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), poinformujemy OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia przez nas sprzedaży gazu.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą wygląda następująco:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, OSD przekazuje dane zarówno nam jak i dotychczasowemu sprzedawcy, dotychczasowy sprzedawca wystawia Twojej firmie ostatnią fakturę rozliczeniową, rozpoczynamy rozliczanie Twojej firmy wg danych otrzymanych od OSD. Pomimo zmiany sprzedawcy, na podstawie umowy kompleksowej, Twoja firma będzie nadal otrzymywać jedną fakturę rozliczeniową.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA