Giełdowa Wycena Gazu

skorzystaj z rynkowych cen gazu
Giełdowa Wycena Gazu to propozycja zakupu paliwa gazowego oparta na mechanizmach rynkowych, co oznacza, że zakup paliwa gazowego zawsze odbywa się po cenie rynkowej. Oferta jest skierowana do firm, które cenią nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie. Jeśli wybierzesz naszą ofertę, rozliczenia będą regulowane według cen, które są ustalane na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii.

Zakup paliwa gazowego i ustalenie ceny zakupu odbywa się w wybranym przez Ciebie momencie w odniesieniu do indeksów Rynku Terminowego Towarowego notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Umożliwiamy rozliczenie umowy, kształtując cenę gazu na podstawie indeksów giełdowych. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, zgodnie z profilem zużywanego przez Twoją firmę paliwa gazowego, co gwarantuje najlepsze dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna na terenie całego kraju dla klientów biznesowych, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 3 GWh.

Korzyści dla Twojej firmy

rynkowe ceny gazu

gwarancja zakupu paliwa gazowego po cenach rynkowych oraz wpływ na cenę gazu poprzez wskazanie momentu jego zakupu na giełdzie

stała cena

gwarancja stałej ceny gazu w całym okresie objętym umową

ustalenie ceny maksymalnej

zabezpieczenie przed wzrostem cen rynkowych przez ustalenie w umowie ceny maksymalnej

 • Giełdowa Wycena Gazu umożliwi Ci zaangażowanie się w proces zakupu paliwa gazowego według cen ustalonych na podstawie notowań indeksów Rynku Towarowego Terminowego. Możesz samodzielnie podejmować decyzję o momencie zakupu gazu. Możesz także wybrać mniej angażujący wariant, w którym cena wyliczana jest jako średnia z notowań indeksów w określonym przedziale czasu.

  Duża ilość dostępnych algorytmów i ich różnorodność pozwalają dopasować ofertę do potrzeb Twojej firmy pod względem zarówno stopnia zaangażowania w proces ustalania ceny, okresu rozliczenia (miesiąc, kwartał, sezon, rok), jak i poziomu ryzyka. Algorytmy są dobierane w zależności od ilości zużywanego gazu i własnych preferencji.

  Przygotowanie oferty

  W celu przygotowania jak najlepszej oferty, zgodnej z Twoimi oczekiwaniami, potrzebne będą następujące informacje:
  12-miesięczne zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych w podziale na miesiące, moc umowna dla poszczególnych punktów poboru, informacja o terminie obowiązywania aktualnej umowy i terminie jej wypowiedzenia, informacja, na terenie którego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa znajdują się punkty poboru, informacja, czy Twoja firma jest zwolniona z płacenia akcyzy.
  Proces zmiany sprzedawcy gazu
  Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nie powoduje również przerwy w dostawie gazu, a podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw pozostaje dotychczasowy Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

  Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Po zawarciu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego:
  wypowiemy umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawrzemy (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, poinformujemy OSD o zawarciu nowej umowy kompleksowej wraz z określeniem dnia rozpoczęcia przez nas sprzedaży gazu.
  Proces rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą wygląda następująco:
  OSD dokonuje odczytu liczników po zakończeniu dotychczasowej umowy, OSD przekazuje dane zarówno nam jak i dotychczasowemu sprzedawcy, dotychczasowy sprzedawca wystawia Twojej firmie ostatnią fakturę rozliczeniową, rozpoczynamy rozliczanie Twojej firmy wg danych otrzymanych od OSD. Pomimo zmiany sprzedawcy, Twoja firma nadal będzie otrzymywać jedną fakturę rozliczeniową na podstawie umowy kompleksowej.

Poznaj inne produkty z oferty TAURONA