Przyłączenia do Sieci 

wygodne przyłączenie bez ryzyka 
Przyłączenia do Sieci to usługa polegająca na podjęciu w imieniu i na rzecz Klienta czynności związanych z przyłączeniem obiektów Klienta do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Realizacja czynności związanych z procesem przyłączeniowym w kontakcie z TAURON Dystrybucja S.A. odbywa się na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Do czynności realizowanych w imieniu Klienta należą:
złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej, złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, bieżący kontakt z TAURON Dystrybucja S.A. w celu optymalnej realizacji procesu przyłączenia, złożenie wniosku o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest skierowana do Klientów biznesowych, którzy planują przyłączyć do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nowe punkty poboru w III lub IV grupie przyłączeniowej (zgodnie z zasadami określonymi w „Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.”). 

Korzyści dla Klienta

komfort

oszczędność czasu i wygoda,

minimalizacja ryzyka

profesjonalne wypełnienie formalności związanych z realizacją procesu przyłączenia i minimalizacja ryzyka związanego z ich niedopełnieniem,

wyznaczanie ceny

możliwość ustalenia sposobu wyznaczenia ceny stosowanej
w rozliczeniach za sprzedaną energię elektryczną w ramach umowy kompleksowej.