Przyłączenia do Sieci 

wygodne przyłączenie bez ryzyka 
Przyłączenia do Sieci to usługa, w ramach której na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w imieniu Twojej firmy podejmiemy czynności związane z przyłączeniem obiektów do sieci TAURON Dystrybucja S.A. 

Czynności, które wykonamy w imieniu Twojej firmy: 
złożymy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej, złożymy wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, skontaktujemy się z TAURON Dystrybucja S.A. w celu optymalnej realizacji procesu przyłączenia, złożymy wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego

Warunki korzystania

Oferta jest skierowana do klientów biznesowych, którzy planują przyłączyć do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nowe punkty poboru w III lub IV grupie przyłączeniowej (zgodnie z zasadami określonymi w „Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.”). 

Korzyści dla Twojej firmy

komfort

oszczędność czasu i wygoda,

minimalizacja ryzyka

profesjonalne wypełnienie formalności związanych z realizacją procesu przyłączenia i minimalizacja ryzyka związanego z ich niedopełnieniem,

wyznaczanie ceny

ustalenie sposobu wyznaczania ceny stosowanej w rozliczeniach za sprzedaną energię elektryczną w ramach umowy kompleksowej.