Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

sprawdź jak poprawić efektywność energetyczną w firmie
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw, które są zobowiązane do jego przeprowadzania co 4 lata. Wybierz wiarygodnego wykonawcę usługi i zrób audyt z nami. Dzięki temu otrzymasz profesjonalną opinię niezależnego audytora na temat gospodarki energetycznej w Twojej firmie.

Audyt obejmie minimum 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Otrzymasz pełną analizę zużycia energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia poddawane audytowi. Dodatkowo wskażemy te obszary, gdzie można uzyskać oszczędność energii. Raport z audytu będzie zawierał także propozycje kosztowych i bezkosztowych przedsięwzięć, dzięki którym możliwe będzie obniżenie zużycia energii w obiekcie. Oszacujemy również potencjalne oszczędności po wdrożeniu rekomendowanych przez nas rozwiązań.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci rynku biznesowego na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

wypełnione formalności

wypełnisz obowiązki wynikające z ustawy o efektywności energetycznej,

pełna analiza

otrzymasz kompleksową analizę zużycia energii przez Twoje przedsiębiorstwo,

raport z audytu

poznasz obszary, w których można uzyskać wzrost efektywności energetycznej, propozycje rozwiązań i ocenę opłacalności ich wdrożenia.

 • Obowiązek ustawowy*

  Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa musi wykonać każda firma, która w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno każdy rok) przekroczyła którykolwiek ze wskaźników:
  250 lub więcej osób zatrudnionych, powyżej 50 mln € rocznego obrotu lub powyżej 43 mln € sumy bilansowej.
  Dodatkowo firma ma obowiązek zgłosić wykonanie audytu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni od daty jego zakończenia.
  Pierwszy audyt należało przeprowadzić do 30.09.2017 r., a kolejne trzeba powtarzać co 4 lata.

  * Podstawa prawna – Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z późn. zm.)

 • Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa jest wykonywany w celu:

  uzyskania informacji o zużyciu energii przez budynek, zespół budynków lub instalację przemysłową, handlową bądź usługę, określenia, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie oszczędności energii, przeglądu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz transporcie, odpowiadających za minimum 90% całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

 • Niewykonanie obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej przez Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalna wysokość kary to 5% przychodu firmy z poprzedniego roku podatkowego.