Monitoring Zużycia Energii

analiza zużycia energii elektrycznej
Monitoring Zużycia Energii to produkt, który umożliwia Klientom zdalny dostęp do danych pomiarowych rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Specjalna aplikacja pozwala na systematyczny podgląd danych pomiarowych co ułatwia szybkie wykrywanie i reagowanie na sytuacje awaryjne. Dodatkowo umożliwia kontrolę kosztów, a także dokonywanie symulacji wysokości opłat za dany okres.

Aplikacja jest udostępniona przez przeglądarkę internetową, a korzystanie z niej jest zabezpieczone przez unikalny login i hasło.

W całym okresie obowiązywania umowy oferujemy wsparcie dedykowanego doradcy Klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla Klientów biznesowych na terenie całego kraju, nie zależnie od wolumenu zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Klienta

zdalny dostęp do danych

łatwy dostęp do parametrów rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz czytelna, graficzna forma prezentacji danych,

symulacje opłat

dostęp do modułu analiz finansowych związanych z zakupem energii elektrycznej oraz możliwość symulacji wysokości opłat za dany okres,

wcześniejsze fakturowanie

możliwość wcześniejszego fakturowania na podstawie danych pozyskiwanych bezpośrednio z układów pomiarowych.

  • W ramach oferty Monitoring Zużycia Energii przeprowadzana jest analiza układu pomiarowo-rozliczeniowego pod kątem możliwości zdalnego dostępu do danych pomiarowych. W przypadku braku możliwości uruchomienia zdalnej transmisji danych, na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania stosownej modernizacji układu pomiarowego za pośrednictwem TAURONA.

    Produkt Monitoring Zużycia Energii umożliwia:
    optymalizację kosztów zakupu energii oraz usług dystrybucyjnych, bieżącą analizę zużycia energii w trakcie okresu rozliczeniowego, umożliwiającą prognozowanie wielkości zakupu energii i kontrolę podstawowych parametrów rozliczeniowych, alarmowanie za pomocą wiadomości email w przypadku przekroczenia mocy umownej lub pojawienia się energii biernej indukcyjnej bądź pojemnościowej, analizę rozdziału energii elektrycznej, szacowanie optymalnej w skali roku wartości mocy umownej i uzyskanie w ten sposób zmniejszonych opłat taryfowych, szacowanie strat technicznych występujących w poszczególnych obiektach, dobór odpowiedniej grupy taryfowej, rozliczanie najemców w budynkach biurowych i galeriach handlowych.