Monitoring Zużycia Energii

korzystaj ze zdalnej transmisji danych
Monitoring Zużycia Energii to produkt, który zapewni zdalny dostęp do danych pomiarowych, rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w Twojej firmie.  Specjalna aplikacja pozwala systematycznie sprawdzać dane, co pomoże Ci wykryć sytuacje awaryjne i szybko na nie reagować. 

Dzięki modułowi analizy finansowej skontrolujesz koszty, a także przeprowadzisz symulację wysokości opłat za dany okres i wygenerujesz obraz faktury na podstawie zarejestrowanych danych. Możesz także zrobić symulację opłat za energię elektryczną przy zmianie podstawowych parametrów rozliczeniowych, takich jak: cena energii, moc umowna, grupa taryfowa lub ilość energii pobranej w poszczególnych strefach.

Aplikację udostępniamy w przeglądarce internetowej. Każdy użytkownik otrzyma unikalny login i hasło, by bezpiecznie korzystać z funkcjonalności aplikacji.

Warunki korzystania

Oferta jest dostępna dla klientów biznesowych na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

zdalny dostęp do danych

łatwy dostęp do parametrów rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz czytelna, graficzna forma prezentacji danych

symulacje opłat

zarządzanie kosztami zakupu energii poprzez moduł analiz finansowych oraz możliwość symulacji wysokości opłat za dany okres

prognozowanie zużycia

możliwość wykorzystania pozyskanych danych do prognozowania zużycia energii elektrycznej

  • W ramach oferty Monitoring Zużycia Energii przeprowadzimy analizę układu pomiarowo-rozliczeniowego pod kątem możliwości zdalnego dostępu do danych pomiarowych. Jeśli nie będziemy mogli uruchomić zdalnej transmisji danych, zaoferujemy usługę modernizacji układu pomiarowego.

    Produkt Monitoring Zużycia Energii umożliwia:
    optymalizację kosztów zakupu energii oraz usług dystrybucyjnych, bieżącą analizę zużycia energii w trakcie okresu rozliczeniowego, co ułatwia prognozowanie wielkości zakupu energii i kontrolę podstawowych parametrów rozliczeniowych, analizę rozdziału energii elektrycznej, szacowanie optymalnej w skali roku wartości mocy umownej i uzyskanie w ten sposób zmniejszonych opłat taryfowych, szacowanie strat technicznych występujących w poszczególnych obiektach, dobór odpowiedniej grupy taryfowej.