Audyt Efektywności Energetycznej

popraw efektywność energetyczną w firmie 
Wybierz Audyt Efektywności Energetycznej, jeśli chciałbyś wdrożyć rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować zużycie energii w firmie i uzyskać białe certyfikaty. Postaw na wiarygodnego wykonawcę usługi i zrób audyt z nami. Przygotujemy ocenę opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia i wskażemy możliwe do uzyskania oszczędności energii. Dzięki naszym rekomendacjom nie tylko zmniejszysz zużycie energii w firmie, ale także możesz otrzymać dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

Audyt Efektywności Energetycznej dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć tego samego rodzaju, które służą poprawie efektywności energetycznej. Może być on wykonywany w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem wdrażania audytowanego przedsięwzięcia.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci rynku biznesowego na terenie całego kraju, bez względu na poziom zużycia energii elektrycznej.

Korzyści dla Twojej firmy

wzrost efektywności

zweryfikujemy obszary, w których Twoja firma może uzyskać wzrost efektywności energetycznej,

białe certyfikaty

przeprowadzimy w Twoim imieniu procedurę pozyskania białych certyfikatów,

dodatkowe przychody

Twoja firma może osiągnąć dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

 • Audyt Efektywności Energetycznej jest nieobowiązkowy, ale niezbędny w przypadku ubiegania się przez firmę o uzyskanie białych certyfikatów. Jest on wymagany również wtedy, gdy firma chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

  Audyt Efektywności Energetycznej potwierdza ilość planowanej do uzyskania oszczędności energii. To na tej podstawie określana jest wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota dofinansowania, jakie możesz uzyskać w wyniku zrealizowania modernizacji. Jednak o białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można wnioskować tylko wtedy, gdy średnioroczna oszczędność energii wyniesie minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

 • Audyt Efektywności Energetycznej ma na celu analizę konkretnego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym:
  ocenę stanu technicznego i analizę zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, wskazanie przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, ocenę opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii w firmie.

 • Poinformuj nas, jeśli planujesz inwestycję, która pozwoli zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie (poniżej progu 10 toe). Umożliwiamy połączenie, czyli agregację tego samego rodzaju przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, w celu osiągnięcia progu 10 toe w zakresie oszczędności energii. 

  Poznaj korzyści

  przeprowadzimy bezpłatny audyt efektywności energetycznej w ramach wybranego przedsięwzięcia modernizacyjnego, a rozliczymy się po otrzymaniu białych certyfikatów, w ramach agregacji złożymy za Ciebie wniosek o wydanie białych certyfikatów do Prezesa URE, Twoja firma będzie mogła skorzystać z dofinansowania ze sprzedaży białych certyfikatów, mimo że samodzielnie nie osiągnie oszczędności energii na poziomie 10 toe.