2023
2022
  • Netia S.A. to kolejny operator, który w grudniu 2021 roku podpisał umowę o dostęp do sieci światłowodowej TOK. Netia jako jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, będący częścią Grupy Cyfrowego Polsatu będzie mógł oferować dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego oraz usługi telewizyjne realizowane za pośrednictwem sieci optycznej TAURONA. 

2021
2020
  • W dniu 14.07.2020r. Prezes UKE zaakceptował „Cennik TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za usługi dostępu telekomunikacyjnego do placówek oświatowych”. Niniejszy Cennik stanowi integralną część Wymagań POPC dla Jednostek Oświatowych, które szczegółowo określają warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług dostępu do placówek. Określa również warunki usługi szerokopasmowego dostępu do szkół na sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych, przyznanych w ramach III konkursu dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
więcej
  • 10
  • 20
  • 30
  • Aktualności na stronie
  • 1
  • 2