Cennik za usługi dostępu do Jednostek Oświatowych zaakceptowany przez UKE

06.10.2020
W dniu 14.07.2020r. Prezes UKE zaakceptował „Cennik TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za usługi dostępu telekomunikacyjnego do placówek oświatowych”. Niniejszy Cennik stanowi integralną część Wymagań POPC dla Jednostek Oświatowych, które szczegółowo określają warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług dostępu do placówek. Określa również warunki usługi szerokopasmowego dostępu do szkół na sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych, przyznanych w ramach III konkursu dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.