Transmisja danych Ethernet to kanał cyfrowy o gwarantowanej stałej przepływności łącza w topologii „punkt-punkt” lub „punkt-wielopunkt”.

Usługę, realizujemy w technologii Ethernet na fizycznym interfejsie końcowym, odpowiednim do przepływności łącza, jako usługę przezroczystą. Możemy ją również realizować z wykorzystaniem technologii VLAN (802.1Q) o danej przepływności łącza, jako usługę z ograniczonym stopniem przezroczystości.
Łącza dostępowe do poszczególnych lokalizacji realizujemy jako przyłącza światłowodowe, zakończone odpowiednio stykami elektrycznymi lub optycznymi.

Poprzez usługę możesz połączyć i skomunikować oddziały swojej firmy łączami punkt-punkt w ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Skorzystaj z oferty

Skontaktuj się z nami, żeby poznać naszą ofertę.

Dzięki usłudze możesz zyskać:

stabilność parametrów

stabilność parametrów łącza,

skalowalność

możliwość zwiększania przepływności w trakcie trwania umowy,

nadzór i bezpieczeństwo

nadzór nad siecią 24 godziny na dobę i bezpieczeństwo transmisji danych wrażliwych.