W ramach usługi BSA Biznes TAURON zapewnia transmisję danych pomiędzy lokalizacją świadczenia usługi operatora korzystającego, będącej w zasięgu sieci telekomunikacyjnej TAURONA do punktu styku PSS (PDU BSA).

Dostępne przepływności: 200/200, 300/300, 500/500 oraz 1000/500 i 1000/1000 Mbps wraz z podwyższonym QoS względem standardowej Usługi BSA.

Realizacja usługi BSA Biznes jest możliwa w dwóch wariantach:
Usługa BSA Biznes N:1 (VLAN N:1) – usługa, w której wielu abonentów mapowanych jest do jednego VLAN, przy czym nie zachodzi bezpośrednia komunikacja na węźle dostępowym pomiędzy klientami; Usługa BSA Biznes 1:1 (VLAN 1:1) – usługa, w której jeden abonent mapowany jest do jednego VLAN.

Konfiguracja logiczna usług w ramach dostępnych wariantów jest zamawiana indywidualnie przez operatora korzystającego.

Skorzystaj z oferty

Skontaktuj się z nami, żeby poznać naszą ofertę.

Dzięki usłudze możesz zyskać:

dostęp do gospodarstw

dostęp do ponad 200 000 gospodarstw domowych w zasięgu sieci TAURON,

usługi „skrojone na miarę”

dla bardziej wymagających abonentów,

świadczenie wielu usług

możliwość świadczenia wielu usług szerokopasmowych (IP/TV/głosowe) dla gospodarstw domowych w zasięgu sieci TAURON.

Poznaj inne usługi