Usługa, dzięki której możesz umieścić w wybudowanych i udostępnionych odcinkach naszej kanalizacji swoje kable telekomunikacyjne oraz skorzystać z infrastruktury towarzyszącej tj. przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla.

Możesz również realizować punkty styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów.

Skorzystaj z oferty

Skontaktuj się z nami, żeby poznać naszą ofertę.

Dzięki usłudze możesz zyskać:

rozwój infrastruktury

optymalny kosztowo rozwój własnej infrastruktury światłowodowej,

dostęp do klientów

szybki dostęp do nowych klientów,

nadzór

nadzór sieci i SLA.

Poznaj inne usługi