Transmisja danych IP VPN to usługa, która połączy dowolną liczbę oddziałów Twojej firmy, zlokalizowanych w różnych miejscach, w jedną sieć WAN. Pozwala ona na przesyłanie każdego rodzaju danych, a w szczególności danych wrażliwych, prywatnych lub wymagających wysokiej jakości transmisji (głos, obraz, video, wymagające aplikacje i systemy).

IP VPN jest rozwiązaniem kompatybilnym dedykowanym dla klientów biznesowych, które możesz swobodnie łączyć z innymi naszymi produktami i usługami.

Skorzystaj z oferty

Skontaktuj się z nami, żeby poznać naszą ofertę.

Dzięki usłudze możesz zyskać:

przesył danych

szybkie i bezpieczne przesyłanie różnorodnych danych w obrębie sieci,

korzystanie z aplikacji

zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z aplikacji firmowych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują,

konfigurację przepustowości

umożliwienie każdemu oddziałowi firmy odrębnej konfiguracji przepustowości, adekwatnie do potrzeb.