Dzierżawa podbudowy słupowej to usługa, dzięki której operator korzystający będzie mógł realizować własną sieć dystrybucyjną poprzez instalację na podbudowie słupowej TAURONA własnych kabli telekomunikacyjnych.

Skorzystaj z oferty

Skontaktuj się z nami, żeby poznać naszą ofertę.

Dzięki usłudze możesz zyskać:

optymalne koszty

optymalne koszty rozwoju własnej infrastruktury światłowodowej,

nowych klientów

szybki dostęp do nowych klientów detalicznych,

szybkę realizację

elastyczne warunki i szybka realizacja zamówień.