Jak zostać Klientem? - umowa sprzedażowa

Jeśli chcesz zostać naszym Klientem, a obecnie kupujesz energię elektryczną od innego sprzedawcy, sprawdź na czym polega zmiana sprzedawcy.
Proces zmiany sprzedawcy jest bardzo prosty. Wystarczy zawrzeć z nami umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz udzielić nam pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wówczas wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy zostaną przeprowadzone przez TAURON.

Jak wygląda zmiana sprzedawcy krok po kroku?

 • 1
  Wybór najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez TAURON Sprzedaż i jej akceptacja przez Klienta.
 • 2
  Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż i udzielenie nam pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy - dalsze formalności przejmujemy na siebie.
 • 3
  Zgodnie z nadanym pełnomocnictwem wypowiadamy w imieniu Klienta dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową.
 • 4
  Dokonujemy zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
 • 5
  Jeśli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, zawieramy w imieniu Klienta umowę dystrybucyjną z lokalnym OSD.
 • 6
  Na dzień zmiany sprzedawcy OSD przekazuje aktualny stan licznika dotychczasowemu sprzedawcy oraz TAURON Sprzedaż. Na tej podstawie dokonane będzie rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą i rozpoczęcie sprzedaży przez TAURON.

Dwie faktury

Przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy jest całkowicie bezpłatne. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Po dokonaniu zmiany sprzedawcy Klient będzie otrzymywał dwie faktury – za sprzedaż energii elektrycznej od TAURON Sprzedaż oraz za dystrybucję energii od lokalnego OSD.

Nasza oferta

Jak widać, procedura zmiany sprzedawcy nie jest skomplikowana. Zachęcamy wiec do zapoznania się z naszą ofertą handlową.

Częste pytania

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem energetycznym, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.